GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

U funkciji portal e-Obnova za elektroničko podnošenje zahtjeva za obnovu


Predstavljen je novi sustav za elektroničko podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada – eObnova.

Putem ove web platforme moći će se popuniti elektronički obrazac bez potrebe odlaska u državne ustanove, kao i prilaganje potrebne dokumentacije, poput vlasničkog lista, a građani biraju koji obrazac će ispuniti, ovisno što traže, je li to konstrukcijska obnova, uklanjanje građevine ili zahtjev za novčanu pomoć.

Sustavu će se moći pristupiti putem sustava e-Građani, a za ulaz preko NIAS-a bit će dovoljna vjerodajnica razine 3.

Pristup aplikaciji, koja se nalazi na adresi https://eobnova.gov.hr, omogućen je svim fizičkim i pravnim osobama putem sustava e-Građani.

Važno je napomenuti kako je za sve obrasce obvezan upis katastarske općine i broj katastarske čestice. Nakon toga bira se status, odnosno je li riječ o vlasniku zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće ili suvlasniku zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće.

Zahtjev se popunjava odgovorima na pitanja kroz aplikaciju, a odabirom ikone ‘?’ prikazuje se opširan opis ponuđenih modela obnove.

Nakon što su svi podaci uneseni i spremljeni, zahtjev se može predati, a zadnji korak prijave je potvrda predavanja zahtjeva.

Moguća je i pretraga zahtjeva što je posebice pogodno za upravitelje zgrada, a omogućeno je i pretraživanje po više različitih kriterija (po podacima zahtjeva, po podacima o zgradi, po adresi i slično).

Treba naglasiti kako se predani zahtjevi mogu samo pregledavati, dok se u zahtjevima koji su privremeno spremljeni mogu mijenjati i dodavati podaci.

Ako se utvrdi da predana dokumentacija nije dovoljna, korisnik će po pozivu referenta moći dopunjavati svoj zahtjev, a kroz ovaj projekt državna uprava sama automatizacijom razmjenjuje podatke sa temeljnim registrima javne uprave.

 

Više na: https://vlada.gov.hr/vijesti/u-funkciji-portal-e-obnova-za-elektronicko-podnosenje-zahtjeva-za-obnovu/31610

 

 

 

Obnova zgrada oštećenih potresom na području na kojem je proglašena katastrofa (Sisačko-moslavačka, Karlovačka i u Zagrebačkoj županiji općine Kravarsko i Pokupsko)


Stranica u nastavku sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 28. i 29. prosinca 2020. te brojnih manjih potresa koji su uslijedili nakon njih. Na potresom pogođenim područjima sveukupno je prijavljeno 47.671 oštećenih objekata a pregledano je njih 31.122. 

Riječ je o brzim (preliminarnim) pregledima oštećenih objekata čiji je cilj utvrditi stupanj oštećenja građevina u odnosu na zaštitu života i imovine. Preglede obavljaju građevinski stručnjaci te je riječ o preporukama za postupanje vezanim uz sigurnost (ne odnose se na procjenu šteta, osiguranja i dr.). Brzi pregled rezultira dodjeljivanjem određene oznake (naljepnice) koja upućuje na uporabljivost u trenutku obavljanja brzog pregleda. Rezultati procjena oštećenja građevina dostupni su na stranicama Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo: www.hcpi.hr


Stranica: 

https://mgipu.gov.hr/vijesti/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-karlovacke-i-zagrebacke-zupanije/11384

 

- Vodič za obnovu građevina na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i dijelu Zagrebačke županije (općine Kravarsko i Pokupsko)

- Mjere pomoći pri obnovi  građevina stradalih u potresu

 8.3.2021. - GospodarstvoBroj čitanja: 1488 ... Autor: Martina ...