GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Za projekt izgradnje sortirnice osigurano 15 milijuna iz Kohezijskog fonda


Projektom „sortirnice“ kojim će se izravno doprinijeti poboljšanju sustava gospodarenja otpadom na područjima JLS, omogućit će se dodatno sortiranje odvojeno prikupljenih sirovina te povećanje njihove kvalitete i vrijednosti, započeo je tijekom 2017. godine kada je ishođena osnovna građevinska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pogon za razvrstavanje komunalnog otpada – ETAPA 2, kapaciteta 4000 t/god prema glavnom projektu izrađenom po poduzeću Hidroplan d.o.o. Zagreb. Zbog promjena zakonskih odredbi za kapacitet pogona, kao i tehničke uvjete na lokaciji  uz sadašnje reciklažno dvorište, moralo se pristupiti izmjenama i dopunama građevinske dozvole , koje su izdane u 2018. godini, te sadašnja građevinska dozvola koja je izdana 15.06.2000. godine, pravomoćna s datumom 30.06.2000. godine koja je podloga za prijavu na Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014-2020.  Grad Kutina je 2020. godine zbog povećanja količina reciklabilnog otpada koji će se obrađivati u pogonu sortirnice uvjetovan minimalnim količinama, potpisao sporazum s 8 jedinica lokalne samouprave, gradovima Petrinjom, Popovačom i Garešnicom te općinama Velika Ludina, Lipovljani, Velika Trnovitica, Berek i Hercegovac, o korištenju zajedničke sortirnice, koja će biti izgrađena u Kutini. Nakon potpisivanja sporazuma, kao preduvjet za prijavu na natječaj Grad Kutina je izradio Izmjenu plana gospodarenja otpadom 2017-2022 i usvojio na Gradskom vijeću Grada Kutine, izradio je CBA analizu, suglasnost Županijskog UO i drugu dokumentacije, te je u otvorenom roku za prijavu 30.06.2020. godine izvršio prijavu projekta na predmetni natječaj Ministarstva. Prijava je prošla sve kontrole Posredničkog tijela razine 1-Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te Posredničkog tijela razine 2-Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što je rezultiralo sredinom veljače 2021. godine potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u razdoblju 2014-2020, a potpisan po ministru dr.sc. Tomislavu Ćoriću, direktoru Fonda Siniši Kukiću dipl.iur., i kutinskom gradonačelniku Zlatku Babiću dipl.ing.

„Projektom sortirnice planira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (sortirnice) kojemu je glavni cilj doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta“, rekao je Mišel Novosel. „Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.994.723,73 kn, prihvatljivi troškovi su 17.819.296,85 i sufinancirat će se s 85 % prihvatljivih troškova ili  15.146.402,32 kn, a ostala sredstva osigurat će korisnik bespovratnih sredstava Grad Kutina. Početak provedbe projektnih aktivnosti započinje 23.03.2021. godine i traje najduže 20 mjeseci. Sortirnica će biti izgrađena na adresi Ulica Stjepana Radića 298, uz pogon reciklažnog dvorišta, na parceli sjeverno od odlagališta komunalnog otpada, na ukupnoj površini od 5500 m², kapacitet pogona je 3250 t/god. u jednoj smjeni, s mogućnosti povećanja na 6500 t/god u dvije smjene, te će se izgradnjom sortirnice uz postojeće reciklažno dvorište uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Grada Kutine odnosno ostalih JLS potpisnica Sporazuma o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada“ rekao je pročelnik Eduard Gelešić.„Na području Grada Kutine odnosno ostalih JLS potpisnica Sporazuma o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada nije uspostavljena sortirnica. S obzirom na to da nije uspostavljeno postrojenje za sortiranje, za sada ne postoji mogućnost dodatnog sortiranja odvojeno prikupljenih sirovina te povećanja njihove kvalitete i vrijednosti. Navedeno rezultira visokim troškovima za Grad Kutinu i ostalih JLS potpisnica Sporazuma, te smo na temelju toga i pristupili potpisivanju Sporazuma. Kroz suradnju s ostalim gradovima i općinama nastojimo poboljšati gospodarenje otpadom, a posljedično i sva ostala područja života, Drago mi je što smo dobili sufinanciranje u iznosu od 85% vrijednosti projekta i što se kreće u realizaciju projekta, odnosno čak 15 milijuna kuna osigurano je iz sredstava Kohezijskog fonda koja će itekako pomoći u samoj realizaciju projekta“ rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.


Izgradnja sortirnice započeti će u drugoj polovici 2021. i završiti tijekom prve polovice 2022. godine. 2.3.2021. - GospodarstvoBroj čitanja: 1166 ... Autor: Ana Marija ...