GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Strateški projekti Grada Kutine za 2021. godinu


U Vijećnici Grada Kutine na konferenciji za medije predstavljeni su strateški projekti Grada Kutine za 2021. godinu. Iz Grada Kutine istaknuli su kako,  s obzirom na iznimno velik proračun koji je krajem 2020. godine predstavljen, u 2021. godini nastojat će se realizirati ključni projekti koji su rezultat rada i zalaganja za građane Grada Kutine. Projekte su predstavili gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić te pročelnici spram projekata koji su u nadležnosti njihovih upravnih odjela.

Kako bi se građane Grada Kutine upoznalo s trošenjem proračunskog novca, na koji se način raspolaže s proračunskim sredstvima izrađena je brošura Proračun u malom koja u tiskanom i digitalnom obliku na jednostavniji i pristupačniji način odgovara na pitanja s kojima se sugrađani najčešće susreću kada čuju riječ proračun grada.

„Govoriti o 2020. godini sada je više nego suvišno, kako je to bila izazovna godina, godina puna neizvjesnosti, a posebno kada se gleda vođenje jednog grada kada ste vezani uz proračunske prihode i gdje morate rashodovnu stranu ipak balansirati između onog što se trenutno događa i zakonskih mogućnosti koje vam to dozvoljavaju, a i jasno, prihodovna strana koja vam isto to može ograničiti, sve one vaše projekte i želje koje želite, ukoliko se ti prihodi iznenadno mijenjaju, a takav je slučaj bio u 2020. godini koja je za vođenje proračuna Grada bila više nego zahtjevna. Ovdje koristim priliku da javno zahvalim svim svojim službenicima unutar Grada Kutine koji su dali izuzetan trud da se prilagode trenutnoj situaciji u prethodnoj godini, koji su znali prepoznati što je sve potrebno da pravovremeno pripremimo sve projekte koje ćemo moći realizirati u 2021. godini, ali i svim sugrađanima na strpljenju i povjerenju koje ste nam ukazali. Isto tako se zahvaljujem svojim koalicijskim partnerima i cijelom Gradskom vijeću koje nam je davalo podršku tijekom prošle godine i omogućilo da uđemo u ovaj investicijski ciklus koji vam sada želimo predstaviti u ovoj godini. Ono što je s financijske strane bio veliki izazov u našem proteklom razdoblju, to je pokrivanje proračunskog manjka koji je bio naslijeđen i kojeg sam zatekao u 2017. godini, a koji je bio na razini 12,8 mil. kn i ono s čime možemo biti zadovoljni sa završetkom prošle godine, a to je da imamo proračunski višak od 7,7 mil kuna u prošloj godini. Taj proračunski višak ne govori o tome da mi nismo znali utrošiti novac na nešto, nego više govori o tome da smo se pripremili financijski za ovu godinu, jedan dodatni, jedan veliki investicijski ciklus, a isto tako govori o tome da naš proračun vodimo na jedan konzervativan način gdje ne želimo dovesti niti u jednom trenutku proračunsku situaciju u nekakvu neizvjesnost tako da eventualno nakon ovih lokalnih izbora netko ne naslijedi lošu financijsku situaciju u Gradu Kutini“ gradonačelnik Babić rekao je ukratko o osvrtu na 2020. godinu.

Gradonačelnik Zlatko Babić predstavio je ukratko proračun te se osvrnuo na najvažnije projekte.

“ Za 2021. godinu planiran je proračun u visini 257 milijuna kuna što ga čini najvećim proračunom Grada Kutine do sada. U 2021. godini nastojat ćemo realizirati ključne projekte za naš grad među kojima se ističu izgradnja staračkog doma, dječjeg vrtića, izgradnja zgrade po POS modelu za zbrinjavanje branitelja koji nemaju riješeno stambeno pitanje te dovođenje prvih poduzetnika u Industrijsko-logističku zonu. U 2021. godini nastavit ćemo kapitalna ulaganja u djecu, mlade, obrazovanje, sport i kulturu, a sve kako bi održali visoku kvalitetu života u našem gradu“ rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.

U području gospodarstva, poduzetništva i razvoja pročelnik Hrvoje Krmelić predstavio je planirana izdvajanja i projekte.  Zgradom  na trgu dr. Franje Tuđmana izgradit će se stanovi prema programu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata (ukupno 12 stanova) i stanovi prema Programu društvene poticane stanogradnje POS (ukupno 15 stanova), multimedijalna dvorana s pratećim sadržajima i ulaznim holom i 4 poslovna prostora. Za spomenutu zgradu izrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te je procijenjena vrijednost projekta 34,83 mil. kn (s PDV).  Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je investitor projekta, Grad Kutina je partner, a Ministarstvo hrvatskih branitelja suradnik na projektu.

U Ulici S. S. Kranjčevića u Kutini izgradit će se dječji vrtić u Kutini. Unazad više godina vidljiva je tendencija rasta broja upisane djece, ukupnog broja djece u Dječjem vrtiću Kutina, te broja djece na listi čekanja. „Lista čekanja je promjenjiva tijekom godine zbog izvanrednih upisa koji se provode od rujna tekuće godine do ožujka sljedeće godine pri čemu se stvara problem mogućnosti smještaja djece. Također postojeći objekti su izvan normativa Državnog pedagoškog standarda (DPS-a) (prekapacitiranost pojedinih odgojnih skupina) te se isti problem kao i prethodni može riješiti izgradnjom novog objekta. Otvaranjem tj. izgradnjom novog objekta s 8 odgojnih skupina stekli bi se kvalitetniji i optimalniji uvjeti za boravak djece predškolske dobi“ rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.

Za dječji vrtić izgrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, izrađen projekt opremanja, izrađene dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova i za javnu nabavu opremanja. Projekt je u potpunosti spreman za provedbu javnog nadmetanja za izvođenje radova, a investitor projekta u vrijednosti od 22,50 mil. Kn je Grad Kutina.

Mjesni domovi su prostori u vlasništvu Grada Kutine koji se mogu dati na korištenje pravnim i fizičkim osobama za vlastite potrebe, ali se najviše smatraju kao društvena infrastruktura za potrebe održavanja kulturno-društvenih sadržaja, odnosno aktivnosti za potrebe lokalnih mještana i kao takvi imaju potrebe za održavanjem. U 2021. godini bit će izmijenjeno krovište na mjesnom domu Husainu u  vrijednosti 415.306,25 kn, zamjena krovišta na mjesnom domu Selište od 212.906,25 te izrada  fasade na mjesnom domu Šartovac od  324.037,50 kn. Svi radovi su planirani vlastitim sredstvima Grada Kutine te je to nastavak intenzivnijih ulaganja u društvene domove od 2017. godine.

Ispred UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša pročelnik Eduard Gelešić predstavio je projekte koji su u nadležnosti spomenutog odjela. Za most preko Kutinice ishođena je lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt i troškovnik te je  građevinska dozvola pred izdavanjem. Vrijednost investicije procijenjena je na 4.720.000,00 kn bez pdv, ukupna dužina mosta bit će 23,80 m, s prilaznim cestama 42,76 m, širina 10,00 m s pješačkim i biciklističkom stazom, samostalna pješačka staza sa sjeverne strane širine 1,50 m, a pješačko biciklistička s južne strane širine 2,50 m uz prometne trakove za motorna vozila širine 3,00 m te asfaltom kao završnom obradom.

Među brojnim ulaganjima u ceste, ove godine planira se rekonstrukcija ulice Ravnice i Zvonimirove ulice. Za izvođača radova u obje ulice odabran je Strabag d.o.o. kao najbolji ponuđač u javnoj nabavi. U Ulici Ravnice tako će investicija obuhvatiti kompletnu rekonstrukciju ulice u dužini od 726,66 m, s kompletnim sustavom odvodnje i uređenjem kućnih kolnih prilaza.

Ulica je projektirana u širini od 6 m, 2 prometna traka po 3,00 m i jednostranim nogostupom širine 1,50 m koji je smješten na zapadnoj strani ulice odijeljen zaštitnim zelenim pojasom od 70 cm dok je vrijednost projekta 2.891.716,23 kn.

„Ukupni iznos investicije rekonstrukcije Zvonimirove ulice je 1.877.110,05 kn, te će obuhvatiti kompletnu rekonstrukciju ulice u dužini od 410 m, s kompletnim sustavom odvodnje i uređenjem kućnih kolnih prilaza. Ulica je projektirana u širini od 6 m, 2 prometna traka po 3,00 m i jednostranim nogostupom širine 1,50 m koji je smješten na istočnoj strani ulice bez zaštitnog zelenog pojasa. Kolnička konstrukcija dimenzionirana je u debljini od 12 cm asfalta (8+4), a pješačka s 8 cm (5+3)“ rekao je pročelnik Eduard Gelešić.

Pojačano održavanje nerazvrstanih i županijskih cesta nastavlja se i u 2021. godini. U tijeku je postupak javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta Grada Kutine. Planirana je investicija u visini od 1.500.000,00 kn, koja obuhvaća presvlačenje asfaltom i uređenje bankina i propusta za ukupno osam ulica prosječne širine zastora 3,5-4 m, Zbjegovača-ulica Bonifacija Pavletića 1320 m, Ilova-I. Bonaja 130 m, Brinjani-put do groblja 200 m, Gojlo-Rudarska dio 250 m i S.Radića dio 200 m, Husain- Novo brdo dio 150 m, Kutina-Kletište spojna cesta 950 m i Šartovac- Šartovačko brdo dio 250 m.  Sveukupno dužine 3450 m.

Županijske ceste na području Grada Kutine sufinancira Grad Kutina s 50 % , ukupna investicija u 2021. godini je u vrijednosti od 2.000.000,00 kn, a postupak provodi ŽUC Sisak. Ove godine u planu je presvlačenje asfaltom i uređenje bankina i propusta širine oko 5 m za ukupno 4 naselja: Kutinica-Katoličke Čaire 550 m, Gojlo-Malo Vukovje 450 m, Janja Lipa oko 1600 m i Jamarice oko 1200 m, sveukupno 3.800 m.

Na samom kraju konferencije za medije predstavljen je i projekt Mrtvačnice u Ilovi.  Sama  investicija obuhvatit će izgradnju mrtvačnice, prizemne zgrade s dvostrešnim krovištem, površine 89,70 m2, nadstrešnice za ispraćaj sa 6 stupova sa sjeverne strane mrtvačnice prema groblju 24,24 m2, trg za oproštaj oko 150 m2, te prilaz i parkiralište oko 650 m2, ukupno 19 pm i 2 pm za osobe sa smanjenom pokretljivosti. Obrada prilaza je asfaltom, a parkirališta betonskim opločnicima, kao i kompletni prostor trga i nadstrešnice. Ukupna vrijednost investicije predviđena je u visini od  2.500.000,00 kn čime će mjesto Ilova dobiti adekvatan prostor za posljednji ispraćaj svojih sumještana.

Predstavljanju planova za 2021. godinu prisustvovali su i pročelnici Ivan Crnac i Robert Kolenc.


 

 

 

 19.2.2021. - GospodarstvoBroj čitanja: 542 ... Autor: Ana Marija ...