GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

u Kutini

Kontakt brojevi za slučaj potresa


Za hitne slučajeve u slučaju potresa građani mogu zvati 193, a za pomoć koja nije toliko hitna mogu kontaktirati Gradsku upravu na tel:  044/ 692 010.

Prijavu štete od potresa građani mogu prijaviti Sisačko-moslavačkoj županiji: https://www.smz.hr/8354-poziv-za-prijavu-stete-od-potresa

Ili u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša na:

e-mail: komunalno@kutina.hr

Tel:  044/ 681 0811.2.2020. - Civilna zaštitaBroj čitanja: 841 ... Autor: Ana Marija ...