GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Obavijest pacijentima iz Doma zdravlja Kutina


DOM ZDRAVLJA KUTINA

KUTINA, A. G. MATOŠA 42

Kutina, 02. 07. 2020.

 

OBAVIJEST PACIJENTIMA

 

Molimo sve pacijente da se radi svog zdravlja, kao i zdravlja zdravstvenog osoblja, pridržavaju sljedećih uputa:

 

1. za sve pacijente obvezno je nošenje maski u prostorima DZ Kutina

2. svaki pacijent je prije ulaska u prostore DZ Kutina obvezan prethodno se naručiti ili ukoliko nije postupio sukladno navedenom, prije ulaska u prostore DZ Kutina kontaktirati izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite odnosno liječnika specijalistu radi dogovora, najave dolaska i provjere eventualnih epidemiološki sumnjivih slučajeva

3. svaki pacijent je obvezan u prostore DZ Kutina dolaziti u točno određeno vrijeme, sukladno dogovoru s izabranim liječnikom primarne zdravstvene zaštite odnosno liječnikom specijalistom, a sve kako bi se smanjilo grupiranje velikog broja ljudi u zatvorenim prostorima

4. obvezna je dezinfekcija ruku prilikom ulaska u prostore DZ Kutina

5. obvezno je održavanje propisanog razmaka od 2 metra u prostorima DZ Kutina

6. pacijenti s povišenom temperaturom, respiratornim smetnjama te pacijenti koji su bili u epidemiološki sumnjivom kontaktu obavezno prije dolaska kontaktirati izabranog liječnika!

                                                                           HVALA!8.7.2020. - DruštvoBroj čitanja: 1617 ... Autor: Žaklina ...