GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Obavijest vinogradarima, suzbijanje američkog cvrčka – ključna mjera u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove lozge


Na području moslavačkog vinogorja 2019. godine potvrđena je zaraza fitoplazmom – zlatnom žuticom vinove loze, stoga upozoravamo vinogradare na obavezno pridržavanje mjera suzbijanja i praćenja populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) koji je prenositelj zlatne žutice.

Zlatna žutica vinove loze je karantenska bolest koju nije moguće suzbiti izravnim mjerama zaštite te predstavlja veliku opasnost za hrvatsko vinogradarstvo.

Zaražena područja zakonski su definirana „Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)“ (Narodne novine 69/19). Ovom odlukom zaraženo područje proglašeno je na području katastarskih općina: Popovača, Voloder i Gornja Jelenska, dok je sigurnosno područje proglašeno na području katastarskih općina: Gračenica, Mikleuška, Osekovo, Potok, Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Katoličko Selišće i Ruškovica.

Tijekom prošle dvije godine provodio se monitoring američkog cvrčka na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača i Ruškovica te je tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Pregledom vinograda na području Popovače, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3) te je potrebno izvršiti njegovo suzbijanje. Podsjećamo vinogradare da ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Za suzbijanje američkog cvrčka dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC i Cythrin max. U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Piretro natura i Asset five.
Ključna mjera u sprečavanju širenja zlatne žutice je pravovremeno suzbijanje američkog cvrčka, koji bolest prenosi sisanjem biljnih sokova na zaraženim trsovima. Ponovnom ishranom na zdravom trsu unose fitoplazmu u zdravo tkivo te na taj način prenose zarazu. Nakon što cvrčak svojim hranjenjem zarazi trs fitoplazmom, simptomi bolesti će se pojaviti tek naredne godine.


Odrasli oblik američkog cvrčka

Radi boljeg određivanja rokova za suzbijanje američkog cvrčka, važno je poznavati i njegovu biologiju.
Ovaj štetnik razvija jednu generaciju godišnje i gotovo je monofagna vrsta koja se potpuno razvija na vinovoj lozi. Odrasli kukci su relativno male veličine (prosječno 0,5 cm). Prezimljuju u stadiju jajeta odloženog u koru dvogodišnje rozgve. Prve ličinke iz jajeta izlaze sredinom svibnja i u početku se zadržavaju na naličju lišća na mladicama u donjoj zoni trsa. Hrane se sisanjem biljnog soka iz floema biljke. Odrasli oblici javljaju se od početka srpnja te se zadržavaju na lozi do kraja rujna. Nakon oplodnje, ženke odlažu jaja pod koru dvogodišnje rozgve. Ličinke i odrasli kukci prenose fitoplazmu na perzistentan način tj. moraju se hraniti sisanjem biljnih sokova na zaraženom čokotu barem 4-8 dana, a tek nakon 28-35 dana sposobni su širiti bolest na zdrave čokote.
Prisutnost ličinki vrši se pregledom naličja listova. Mlađi razvojni stadiji ličinki hrane se na naličju listova bazalnih mladica koje rastu iz panja.


Bazalne mladice vinove loze

Program suzbijanja američkog cvrčka provodi se u najmanje dva tretiranja:
– prvo tretiranje obavlja se u skladu s rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja
cvrčka (uglavnom nakon cvatnje)
– drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvoga
– treće tretiranje obavlja se prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o
području, ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih
oblika vektora
Svi vinogradari u demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom području) obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka, postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju krajem lipnja na srednju armaturnu žicu i izmjenjuju svaka dva do tri tjedna.


Žuta ljepljiva ploča

Osim suzbijanja američkog cvrčka, za sprječavanje epidemijskog širenja zlatne žutice potrebno je ukloniti zaražene trsove vinove loze.
Radi dodatnih informacija ili sumnji na zarazu vinogradari se mogu obratiti uredu Ministarstva poljoprivrede u Kutini, Kneza Ljudevita Posavskog 27, tel.: 684-403.

 

Izvor: SS i radiomoslavina.hr

 

 

 

 

 23.6.2020. - DruštvoBroj čitanja: 1069 ... Autor: Žaklina ...