GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Potpisan Sporazum o zajedničkom korištenju sortirnice


19. lipnja 2020. godine u Vijećnici Grada Kutine potpisani su Sporazumi o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada - sortirnice s Gradom Garešnicom, Gradom Petrinjom, Gradom Popovačom, Općinom Velikom Ludinom, Općinom Lipovljani, Općinom Velika Trnovitica, Općinom Berek i Općinom Hercegovac.

 

„Sortirnica je još jedan korak naprijed k postizanju boljeg gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Drago mi je što su se i ostale jedinice lokalne samouprave odazvale ovom pozivu te me raduje što ćemo zajedno raditi za boljitak naših sugrađana na stvaranju postrojenja za sortiranje otpada. Prije je postojala sortirnica na području Grada Kutine, ali nije bila sagrađena prema zakonu i pravilima te smo stoga prionuli na projekt nove sortirnice koja bi bila u skladu s direktivama i zakonima. Količina otpada koju kao Grad prikupimo nije bila dostatna prema uvjetima natječaja te smo u suradnji sa spomenutim gradovima i općinama pripremili zajedničko rješenje za sortirnicu“ rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ima otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje Izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, koji će se sufinancirati unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, te će se Grad Kutina prijaviti na navedeni poziv, i dostaviti projektni prijedlog za izgradnju i/ili opremanje navedenog postrojenja (sortirnice). Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva je 350.000.000,00 kn odnosno najviši/najniži pojedinačni iznos 50.000.000,00/1.000,000,00 kn, te maksimalno 85 % sredstava od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. 

Temeljni cilj Poziva je pružanje potpore JLS u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, što izravno doprinosi postizanju cilja povećanja odvojeno prikupljenog  komunalnog otpada, odnosno izravno pridonosi provedbi mjera 1.2. odvojeno prikupiti 60 % komunalnog otpada (prvenstveno recikabilni otpad) i mjere 1.2.2. izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira, kartona, stakla, plastike i metala i drugo.

Sukladno odredbama ZOGO (zakon o gospodarenju otpadom) JLS obvezne su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanim mjera gospodarenja otpadom, što uključuje i djelatnost sortiranja, a iz razloga okrupnjavanja količina recikabilnog otpada i ekonomske opravdanosti Grad Kutina kao nositelj provedbe  projekta sklopiti će Sporazume  o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada - sortirnice sa Gradom Garešnicom, Gradom Petrinjom, Gradom Popovačom, Općinom Velikom Ludinom, Općinom Lipovljani, Općinom Velika Trnovitica, Općinom Berek i Općinom Hercegovac.

 

„Suradnja Grada Kutine i Grada Garešnica je izrazito dobra i raduju me budući projekti poput sortirnice. Nadamo se nastaviti dosadašnju suradnju na obostrano zadovoljstvo naših sugrađana i zahvaljujem se Gradu Kutini na inicijativi koju su pokrenuli u vezi projekta sortirnice“ rekao je Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Garešnice.

 

 „Lokacija buduće sortirnice u Kutini je neposredno uz izgrađeno reciklažno dvorište, planirana kao druga etapa složene građevine, na parceli sjeverno uz deponiju komunalnog otpada. Ukupni godišnji kapacitet sortirnice projektiran je na 3250 t/god sa mogućnošću povećanja kapaciteta sa povećanjem postotka odvojeno prikupljenog otpada, radom u produženom radnom vremenu. Ukupna projektantska vrijednost projekta sortirnice iznosi oko 16.000.000,00 kn“ dodao je pročelnik UO za za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduard Gelešić.

 

Grad Kutina je do sada riješio kompletnu građevinsku i ostalu dokumentaciju, ishodio sve potrebne akte za građenje, izvršio usklađenje Plana gospodarenja otpada Grada Kutine 2017-2022. te pripremio i ostalu dokumentaciju koja će se priložiti navedenom pozivu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

 


 

 

 

 

 19.6.2020. - DruštvoBroj čitanja: 958 ... Autor: Žaklina ...