GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Priopćenje za javnost - Zahvati uklanjanja i rezidba stabala divljeg kestena


Obzirom na zahvate na uklanjanju i rezidbi stabala divljeg kestena (Aesculus hipocastanum L.) u parku na trgu kralja Tomislava, obavještavaju se građani da nadležni upravni odjel, kao upravitelj održavanja javnih zelenih površina, sve zahvate provodi sukladno mjerama utvrđenim dokumentom pod nazivom „Specijalistički elaborat o kontroli stabala na prostoru trga kralja Tomislava u Kutini“, izrađenom od strane vanjskih stručnjaka za arborikulturu.

Cilj elaborata je kontrolom i analizom stabala utvrditi postojeće stanje i razvoj degenerativnih promjena na nadzemnim dijelovima stabla koje negativno utječu na fiziološke i biomehaničke karakteristike stabala i koje povećavaju ugrozu korištenja prostora.

Elaboratom je utvrđeno da se unatoč redovitom održavanju (uklanjanje suhih i oštećenih grana, gnojidba i dr.), pojedina stabla pregledane populacije arborikulturnih elemenata (stabla divljeg kestena i javora), nalaze pod negativnim utjecajem truležnih procesa koji su evidentirani na različitim dijelovima stabala. Navedeni status u skladu je sa dobi stabala (stogodišnja stabla) i nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja urbanog okruženja.

Sukladno riziku koji pojedina stabla predstavljaju za korištenje okoliša (kreće se od malog do visokog) predviđene su mjere zahvata na stablima koje se provode (rezidba, redukcija krošnje, uklanjanje).   

Prema rezultatima kontrole, zbog objektivno loše situacije i ugroze okolnog inventara, sigurnosti prolaska pješaka i vozila za uklanjanje zbog visokog rizika predviđeno je 5 (pet) stabala.

Vezano uz navedeno, tijekom jučerašnjeg dana izvođači radova na održavanju javnih zelenih površina izvršili su uklanjanje ukupno 4 (četiri) stabla koja su u izrazito lošem stanju, dok je jedno stablo uklonjeno ranije.

Na širem prostoru parka umjesto uklonjenih stabala izvršeno je pomlađivanje parka u vidu  zamjenske sadnje 5 (pet) komada baliranih sadnica divljeg kestena.

Obzirom na stanje stabala te namjenu prostora u okviru urbanističke studije uređenja središta Grada priprema se prijedlog uređenja i revitalizacije prostora trga kralja Tomislava.

Do izrade ovog dokumenta, kojim će dugoročno biti riješeno pitanje hortikulturnog uređenja parka, sve mjere i zahvati na postojećim stablima provoditi će se sukladno specijalističkom elaboratu, vodeći računa o negativnim okolišnim čimbenicima te kohabitirajućim organizmima koji negativno utječu na rast i razvoj stabala.
19.2.2020. - Portal Kutina.HrBroj čitanja: 682 ... Autor: Ana Marija ...