GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine


Gradsko vijeće Kutine na 24. je sjednici usvojilo Izvještaje o radu kutinskih osnovni škola i Dječjeg vrtić Kutina te je na prijedlog gradonačelnika usvojena Odluku o novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine. Uz dosadašnjih 6 upravnih odjela ovom se odlukom kao upravni odjel ustrojava Ured gradonačelnika Kutine.

Novi će upravni odjel preuzeti dio poslova upravnih odjela za Opće poslove, gospodarstvo i financije, rekao je gradonačelnik predstavljajući svoj prijedlog članovima Gradskog vijeća Kutine. „Pokazala se potreba da dio poslova bude izravno u doticaju s gradonačelnikom. Ovakva praksa je i u drugim gradovima kako bi bili učinkovitiji. Tako će novi upravni odjel, Ured gradonačelnika preuzeti poslove suradnje s državnim tijelima, informacijskog sustava, zaštite na radu i protupožarne zaštite, civilnu zaštitu i javnu nabavu.“, pojasnio je gradonačelnik Zlatko Babić.

Obrazlažući prijedlog novog ustrojstva gradske uprave gradonačelnik Kutine rekao je kako nije zadovoljan rezultatima gospodarske obnove Kutine. Kako bi se postigli bolji rezultati u gospodarskoj obnovi i privlačenju investitora zato će novi upravni odjel Ured gradonačelnika u fokusu svog rada imati promidžbu gospodarstva i gospodarskih potencijala Grada Kutine.

Vijećnici SDP-a uoči rasprave o prijedlogu gradonačelnika za osnivanje novog upravnog odjela, Ureda gradonačelnika zatražili su stanku nakon koje se u ime Kluba SDP-a članovima Gradskog vijeća obratila Dara Bursik. Vijećnici SDP-a napustili su sjednicu Gradskog vijeća, jer nisu željeli sudjelovati u donošenju odluke o osnivanju Ureda gradonačelnika. Njihovom stavu pridružili su se i vijećnici HSS-a, Stranke 365 Milan Bandić i vijećnice s Nezavisne liste.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić obrazlažući prijedlog osnivanja Ureda gradonačelnika naglasio je kako novi Upravni odjel neće utjecati na povećanje proračuna koji je trenutno za iduću godinu projiciran u visini 193,5 mil. kn te je dodao kako neće biti ni novih zapošljavanja u gradskoj upravi Kutine.

Prijedlog gradonačelnika o osnivanju novog upravnog odjela, Ureda gradonačelnika vijećnici vladajuće koalicije usvojili su sa 12 glasova za.

URED GRADONAČELNIKA obavljat će poslove koji se odnose na: – administrativne i tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i njihovih radnih tijela; – poslove odnosa s javnošću, prezentaciju i promidžbu Grada, protokolarna i prigodna primanja; organizaciju svečanih sjednica Gradskog vijeća i ostalih ceremonijalnih i posebnih svečanih prigoda; – postupke javne nabave iz djelokruga Grada Kutine i proračunskih korisnika (priprema plana nabave, izrada dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, koordinacija i provedba postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrada godišnjih izvješća o javnoj nabavi) te koordinacija i provođenje postupaka jednostavne nabave za Grad; – vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada; – suradnju Grada s drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u inozemstvu (sporazumi o suradnji i prijateljstvu, sudjelovanje u međunarodnim programima); – zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu; – razvoj, nadzor i održavanje informacijskog sustava; – ostvarivanje prava na pristup informacijama; – zaštitu osobnih podataka; – vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima službenika – i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Izvor: www.radiomoslavina.hr6.11.2019. - DruštvoBroj čitanja: 1197 ... Autor: Martina ...