GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Mališani brinu o okolišu - Radionica Eko Moslavine u dječjem vrtiću "Neven"


U dječjem vrtiću “Neven” u srednjoj A skupini direktorica Eko Moslavine d.o.o. Adrijana Cvrtila održala je edukativnu igru “sortirajmo papir u spremnik”.


Mali trogodišnjaci su uspješno izvadili papir iz vreće s korisnim otpadom te ga razvrstali u spremnik za odlaganje za papir koji je Eko Moslavina d.o.o. dala mališanima na korištenje.

Nakon toga, teta Biljana Džorlev pročitala je srednjoj A skupini kratku priču o odvajanju papira koju su svi sa zanimanjem popratili.
Podsjetimo, početkom godine u dječjem vrtiću “Maslačak”, u starijoj C skupini “Sovice”, podijeljene su Organko - 16 litarske plastične kante za biootpad (ljuske krumpira, jabuka, banane,salate i sl., ali nikako ostaci hrane) i poseban prah za razgradnju i uklanjanje neugodnih mirisa.
Također, vrtiću su dani na korištenje i stalci za odvajanje papira i plastike u svim objektima.
Ovu su samo neke u nizu aktivnosti koje će se i nadalje provoditi s djecom.

Fotografija Eko Moslavina.

Upravo je predškolska dob djeteta najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje znanja i vještina o očuvanju prirode i njenih resursa te izgrađivanje pozitivnih emocija i stajališta o okolišu.

Senzibiliziranje djeteta za probleme okoliša u njegovoj neposrednoj sredini, u zajednici s drugom djecom i odraslima ima perspektivu dugoročnog doprinosa pokretanju niza pozitivnih promjena u djetetovu užem i širem okružju.


Izvor: Eko Moslavina
9.10.2019. - DruštvoBroj čitanja: 810 ... Autor: Žaklina ...