GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

u Kutini

Predstavljanje Urbanističke i Konzervatorske studije grada Kutine


26. rujna 2019. u Poduzetničkom inkubatoru predstavljena je Konzervatorska studija Grada Kutine koju je izradilo Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Sisku te Urbanistička studija - prostorno programske mogućnosti razvoja centralnog gradskog perivoja u Kutini koju je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Skupu su uz brojne građane Kutine i stručnu javnost nazočili i predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva kulture, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sisačko moslavačke županije koji su podržali nastojanja Grada Kutine da ponudi građanima kvalitetna i stručno izrađena rješenja  prostora javne namjene.

Unatoč dugoj povijesti, najveći građevinski procvat Kutina je doživjela šezdesetih godina prošlog stoljeća uslijed nagle industrijalizacije koja je za posljedicu imala i  urbanizaciju te je taj rast, iako usporeniji nego tada, vidljiv i danas. Prema riječima gradonačelnika Kutine Zlatka Babića, trenutno u Kutini postoje velike površine koje su u gradskom vlasništvu ali su urbanistički nedorečene i  nedovršene. Kroz tri participativne radionice građani su mogli iskazati mišljenje o potencijalnim programima, sadržajima i varijantama uređenja gradskog perivoja.

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Snježana Šlabek Ohman istaknula je da građani Kutine nisu do sada u zadovoljavajućoj mjeri bili uključeni u proces prostornog planiranja javnog prostora kojeg koriste i formalno su njegovi stvarni vlasnici. Procedure koje su zakonom propisane za donošenje prostornih planova nisu bile prikladne za rješavanje uočenih problema Zbog toga se pokazalo nužnim pronaći model u kojem će se građanima ponuditi kvalitetna rješenja novih sadržaja.

Dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr. Krunoslav Šmit izrazio je zadovoljstvo velikim interesom građana Kutine za Urbanističku studiju i njihovim aktivnim sudjelovanjem u postupku njezine izrade kroz niz održanih radionica.

Skupu se obratila i gospođa Ingrid Gojević iz Ministarstva graditeljstva i u svojem izlaganju naglasila veliku podršku Ministarstva izradi studije i nastojanju Grada Kutine da uvažava zahtjeve i mišljenja građana.

Konzervatorsku studiju predstavio je Igor Cindrić, viši savjetnik konzervator u Ministarstvu kulture te je dao smjernice o kulturnoj i graditeljskoj baštini koja je u kontekstu Kutine vrlo važna i pridonosi identitetu Grada.

Urbanističku studiju predstavila je arhitektica Ines Mravunac te istaknula nastojanja studije o  stvaranju koncepta kojim bi se  javni prostora urbanog, pejsažnog i povijesnog obilježja povezao formirajući prsten koji će sadržavati različit tematski i sadržajni karakter u Gradu.

U suradnji s građanima održane su tri radionice. Vrlo uspješne bile su ankete koje su građani ispunjavali na mrežnoj stranici Grada i ankete provedene na gradskim ulicama tijekom održavanja proslave Petrova i Dana vina.

Građani su se jasno odredili oko konkretnih problemskih situacija koje su bile obrađivane na radionicama – cjelovitost i proširenje perivoja, ukidanje parkirališta ispred knjižnice i čitaonice, izgradnja dječjeg igrališta iza zgrade suda, uređenje bunara uz zgradu gradske uprave, lapidarij uz zgradu muzeja, povezivanje šetnice uz Kutinicu u kontinuitetu, gradnja paviljona u perivoju, kolni prilaz pošti iz Crkvene ulice i dr.

Kutina je dobar primjer kako građani mogu sudjelovati u javnoj vlasti i kako vlast djeluje prema željama građana. Rezultati dobiveni na radionicama u kojima su izražene želje građana Kutine obvezuju gradsku vlast u  donošenju odluka o svim zahvatima u području obuhvata Urbanističke studije. Grad Kutina će i dalje nastojati uključiti svoje građane u donošenje svih odluka o budućnosti Grada.

 

 

 27.9.2019. - DruštvoBroj čitanja: 1680 ... Autor: Martina ...