GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu


Na temelju članka 9. Statuta Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13, 2/18 i 4/18 -pročišćeni tekst ) i članka 15. Odluke o priznanjima Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11) objavljuje se

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA

 

ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE ZA 2019. GODINU

 

1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu.

 

2. Priznanja za 2019. godinu mogu se dodijeliti u vidu:

– JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.

– GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.

 

3. Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine br. 7/03, 6/08 , 6/09 i 5/11 ) za iznimna postignuća i doprinose iz područja gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.

 

4. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

– građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)

– vijeća mjesnih odbora

– vjerske zajednice

– pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima

Pravo predlaganja nemaju:

– političke stranke

– fizičke osobe same za sebe

– pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja

 

5. Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno

30. rujna 2019. godine, na adresu:

GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE – NE OTVARATI».

Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

 

Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrazac za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg kralja Tomislava 12., soba br. 3. /I kat.

 

Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 012.

 

 4.9.2019. - DruštvoBroj čitanja: 475 ... Autor: Martina ...