GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Gradonačelnik Babić sa suradnicima obišao započete radove na asfaltiranju cesta


Gradonačelnik Zlatko Babić, njegov zamjenik Damir Markuš, predsjednik gradskog vijeća Davor Kljakić, Darko Jež iz UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša te Matea Šajn, članica MO Gojlo, obišli su započete radove na asfaltiranju ceste u ulici Stjepana Radića na Gojlu.

Radovi su sufinancirani sa ŽUC-om, a u tijeku je asfaltiranje dužine 1370 m ceste u vrijednost od 900.000,00 kn. Na obnovu dotrajale prometnice Gojlo – Malo Vukovje dugo se čekalo stoga je u ime svih mještana Matea Šajn, članica MO Gojlo izrazila zadovoljstvo realizacijom ovih radova. „Mještani su jako zadovoljni i izuzetno zahvalni gradonačelniku Babiću i Gradu Kutini koji su omogućili obnovu ceste čijom će realizacijom učenicima i mještanima sada biti puno lakše putovati u školu i na posao“, rekla je Matea Šajn te poručila da se mještani vesele nastavku asfaltiranja ceste na Gojlu koje bi se trebalo realizirati već slijedeće godine.

U tijeku je pojačano održavanje županijskih cesta i nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine što je za Kutinu dosta veliko ulaganje. Obnova cesta je bila plan programa vladajuće koalicije te je gradonačelnik Babić izrazio zadovoljstvo uspješnom realizacijom.

„Obnavljamo dotrajale nerazvrstane i županijske ceste u našim prigradskim naseljima; Kutinska Slatina, Međurić, Gojlo, Repušnica, Kutinsko selo – Radićeva ulica i nešto u samom dijelu Grada Kutine. Idemo prema našem planu kojeg smo si kao koalicija odredili, a to je da ćemo svake godine uložiti u nerazvrstane i županijske ceste koje su u izuzetno dotrajalom stanju. Veseli nas to što su ovu obnovu mještani  s veseljem pozdravili pogotovo oni koji su se nalazili na makadamu i gdje se na asfalt čekalo 10-15 godina. Ove godine ćemo asfaltirati sveukupno 12 kilometara naših cesta u što ćemo uložiti oko 5 milijuna kn zajedno sa županijom i tim tempom ćemo nastaviti do kraja mandata, a onda u slijedećem mandatu nastavljamo dalje“, poručio je gradonačelnik Zlatko Babić.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine radovima će obuhvatiti lokacije Brinjani -Šartovac u dužini od 800 m u vrijednost od 402.000,00 kn, zatim Repušnicu odvojak Vinogradske ulice dužine 200 m u vrijednost 90.000,00 kn, Kutina - Ivanićgradska ulica, dužine 250 m vrijednost 87.000,00 kn, parkiralište MO Ilova iza doma, površina 800 m2, vrijednost 72.000,00kn, parkiralište MO Šartovac ispred doma, površina 240 m2 vrijednost 30.000,00 kn, Stupovača Voćarska ulica dužine 270 m, 180.000,00kn, Kutinska Slatina, Lovrakova ulica, dužine 1100 m, vrijednost 480.000,00kn, Husain - Staro brdo, dužine 80 m, vrijednost 30.000,00kn te Kutina S.Radića, dužine 1100, vrijednost 800.000,00kn.

Pojačano održavanje županijskih cesta na području Grada Kutine u sufinanciranju sa ŽUC-om radovima će obuhvatiti lokacije Janja lipa dužine 1000 m vrijednost 550.000,00kn, Malo Vukovje –Gojlo  dužine 1370 m, vrijednost 900.000,00kn, Mikleuška dužine 1300 m, vrijednost 700.000,00kn, Međurić-Vukovje dužine 1000 m, vrijednost 700.000,00kn te K.Čaire- Kutinica dužine 1200 m vrijednost 600.000,00kn.

Završetak radova predviđen je sredinom kolovoza ove godine.

 

 

 1.8.2019. - DruštvoBroj čitanja: 2165 ... Autor: Martina ...