GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Odluke glavne skupštine Društva


Petrokemija d.d. održala je danas sjednicu Glavne skupštine Društva, na kojoj je prihvaćena odluka o pokriću gubitaka u 2018. godini. Također su donesene odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora Petrokemije d.d., kao i odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu, sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na Glavnu skupštinu.4.6.2019. - GospodarstvoBroj čitanja: 1591 ... Autor: Martina ...