GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Poziv nezaposlenima na besplatne edukacije i radionice


Veleučilište u Karlovcu s partnerima Razvojnom agencijom Mrav d.o.o., Pučkim otvorenim učilištem Kutina i Lokalnom akcijskom grupom Moslavina provodi Projekt "Novim Vještinama do zaposlenja".

Projekt doprinosi osnaživanju osobnih i stručnih kompetencija ranjivih skupinama na tržištu rada, njihovim uključivanjem u dva nova inovativna programa obrazovanja odraslih, organizaciju i provedbu klubova za zapošljavanje, te drugih prilagođenih aktivnosti usmjerenih povećanju zapošljavanja.

Kroz Projekt provode se dva programa obrazovanja odraslih:

1. Suradnik na izradi i provedbi EU projekata

2. Tehnolog poduzetnik

Osposobljavanje/radionice će se provoditi u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Stjepana Radića 3, Kutina, a sljedeće radionice su:

? 29. 1. 19. Tehnolog poduzetnik

? motivacijska radionica na temu samopouzdanja je 31. 1. 19.

? radionica komunikacijskih i prezentacijskih vještina je 12. 2. 19.

u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Radionice su besplatne, namijenjene nezaposlenima. Putni trošak do Kutine je plaćen.

Za sve informacije, raspored edukacija i prijavu za radionice/edukacije:

obratite se u Razvojnu agenciju Mrav d.o.o., Kutina (telefon: 044/659-078, mail: maja.jankoska@ra-mrav.hr)

U program osposobljavanja za poslove Suradnika/ce na izradi i provedbi EU projekta mogu se upisati osobe s navršenih 18 godina, sa završenom srednjom četverogodišnjom školom. Program je u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Polaznik će nakon završetka programa steći sljedeće kompetencije:

- razlikovati će vrste EU fondova i programa

- naučiti će kako surađivati u planiranju elemenata projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u skladu s provedenim analizama,

- kako izraditi Ganttov dijagram (Plan aktivnosti projekta) i formulirati projektne ciljeve

- kako surađivati i izraditi proračun projekta,

- naučiti će opisati horizontalne ciljeve te obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga.

Program za Tehnologa poduzetnika namijenjen je ljudima koji se teže samozapošljavanju, te žele ući u poslovni svijet pokretanjem vlastite proizvodnje prehrambenih proizvoda. U program osposobljavanja mogu se upisati osobe s navršenih 18 godina, sa završenom srednjom trogodišnjom i četverogodišnjom školom. Program je u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Program će biti koncipiran na način da se polaznika usavršava za:

- djelotvorno vođenje svih poslovnih aktivnosti od ideje za pokretanjem proizvodnje prehrambenog proizvoda ili dodataka hrani

- izradu projektnog zadatka i apliciranje za financijska sredstva,

- razradu idejnog rješenja, poslovnog i financijskog plana,

- prepoznavanje potrebne tehnologije, kontrole proizvodnje i proizvoda, upravljanje kvalitetom,25.1.2019. - DruštvoBroj čitanja: 1348 ... Autor: Martina ...