GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Studijsko putovanje članova LAG-a "Moslavina" u LAG "Vinodol"


Studijsko putovanje za zainteresirane članove i zaposlenike LAG-a „Moslavina“ organizirano je na području LAG-a „Vinodol“. Istima su se pridružili i članovi LAG-a „Papuk“. Cilj studijskog putovanja bio je razmjena iskustva u provedbi LRS LAG-ova te PRR RH 2014.-2020., kao i mogućnost realizacije projekata suradnje, a na istom je sudjelovalo 18 članova LAG-a „Moslavina“ i 10 članova LAG-a „Papuk“.

Spomenuti LAG „Vinodol“ obuhvaća područje od 7 jedinica lokalne samouprave (Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Vinodolska općina, Grad Bakar, Grad Kraljevica, Općina Čavle i Općina Kostrena).

Za vrijeme studijskog putovanja posjećeni su primjeri dobre prakse provedenih projekata financiranih iz EU fondova kao što su Vinska kuća Pavlomir – Pavlomir d.o.o. u Novom Vinodolskom, gdje je održan i prvi dio službenog programa.

Sudionici studijskog putovanja, kroz primjere dobre prakse, upoznali su se sa mogućnostima povezivanja poljoprivredne proizvodnje i turizma kroz razvoj uslužnih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima te stvaranjem dodatne vrijednosti proizvodima i proširenjem turističke ponude  uz jačanje turističke destinacije. Prilikom odabira lokacija za posjet putem studijskog putovanja naglasak je bio na vinogradarstvu i vinarstvu, pčelarstvu kao i ruralnom turizmu budući da se u navedenim granama pruža velika mogućnost razvoja sva tri LAG područja. Sudionici studijskog putovanja su bili zadovoljni viđenim jer su stekli nova znanja i iskustva te razmijenili kontakte za moguću buduću suradnju.

 25.5.2018. - DruštvoBroj čitanja: 1487 ... Autor: Martina ...