GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Pojašnjenje uz objavu o revidiranim financijskim izvješćima Petrokemije d.d.


U priopćenju Petrokemije d.d. pojašnjavaju da su tijekom dana nakon objave o revidiranim financijskim izvješćima PETROKEMIJE d.d. Kutina za 2017. godinu zaprimili nekoliko upita od strane kolega novinara vezano za priopćenje poslano od strane Petrokemije d.d. Kutina o Revidiranim izvješćima o poslovanju za 2017. godinu, te žele dodatno pojasniti informacije navedene u priopćenju kako bi prevenirali potencijalne nesporazume.

„Proces dokapitalizacije i restrukturiranja zahtjeva realan prikaz stanja u Društvu, kako je to navedeno i u revidiranom izvješću o poslovanju za 2017. godinu. Sukladno navedenome, Uprava i Nadzorni odbor Petrokemije d.d. korigirali su prethodno objavljene nerevidirane financijske rezultate za 2017. godinu, na način da su se revizorska "mišljenja s rezervom" u najvećem dijelu razriješila. Time je Petrokemija d.d. Kutina uklonila sva prijašnja dugogodišnja revizorska mišljenja s rezervom, osim pitanja sanacije deponije fosfo-gipsa koje je u posebnom procesu rješavanja.

Vlada Republike Hrvatske nije u nijednom trenutku donosila odluke vezane za godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d.“ 

Tomislav Pelin

Korporativne komunikacije2.5.2018. - GospodarstvoBroj čitanja: 830 ... Autor: Martina ...