GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Aktualnosti: Petrokemija d.d. Kutina - Obavijest o obustavi postrojenja za proizvodnju amonijaka
4.9.2019.
Zbog tehničkog kvara Postrojenje za proizvodnju amonijaka je u obustavi koja će trajati 4. i 5. rujna.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u
zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima
na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

 

                          Petrokemija d.d.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
30.8.2019.

Grad Kutina raspisuje natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.čbr. 3055/4 k.o. Kutina u svrhu poljoprivredne obrade.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu
30.8.2019.

Grad Kutina objavljuje Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: JAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnovanja radnog odnosa
27.8.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu u trajanju od 12 mjeseci, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom za radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje imovinom Grada - 1 polaznik/ica.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: OŠ Mate Lovraka - Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi
26.8.2019.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).


Pročitajte obavijest.

Natječaj: OŠ Vladimira Vidrića - Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi
26.8.2019.
U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

Pročitajte obavijest.

Natječaj: OŠ Zvonimira Franka - Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi
26.8.2019.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Pertokemija d.d. - OBAVIJEST O OBUSTAVI POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU UREE 2
23.8.2019.

U nedjelju 25. kolovoza 2019. će uslijediti obustava Postrojenja za proizvodnju Uree 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Petrokemija d.d.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: PETROKEMIJA d.d. - OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU DUŠIČNE KISELINE
20.8.2019.
Danas (20. kolovoza 2019.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1, linija 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

                                                                                                                                                                                                            Petrokemija d.d.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru - Društveni dom Banova jaruga . usluga izrade izvedbene dokumentacije
19.8.2019.
Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga s dogradnjom dječjeg vrtića – usluga izrade izvedbene dokumentacije.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Plinacro d.o.o. - obavijest
19.8.2019.
Obavještavamo Vas da ćemo u sklopu radova redovnog strojarskog održavanja Regije središnja Hrvatska obaviti strojarske-montažne radove na: plinovodu ON 500 Virovitica - Kutina dana 20.08.2019, te će se ispuhivati plin iz navedenog plinovoda kao i plinskom čvoru.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o startu postrojenja DUKI 1
9.8.2019.

Pročitajte obavijest.

Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada: Javni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu
31.7.2019.

Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2019. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 4/16, 8/16, 1/17, 7/17, 6/19) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu (KLASA: 320-21/16-01/42, URBROJ: 2176/03-06-01/08-19-597 od 25. srpnja 2019. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje JAVNI POZIV za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Grad Kutina: prijam u službu u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda
29.7.2019.

Grad Kutina objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda, na radno mjesto:  viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj za višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu javnih prihoda.“


Pročitajte obavijest.

Natječaj: JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEKRETNINA
24.7.2019.

Predmet javnog natječaja je poslovni prostor u mjesnom domu u Gojlu, izgrađenom na k.č.br. 1812/1 k.o. Ilova, na adresi Naftaplinska 11, Gojlo i to prostorija površine 52,61 m2.  


Pročitajte obavijest.


Stranica 8 od 31 Predhodna [5][6][7][8][9][10] Sljedeća

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti