GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Natječaj: Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2019./2020.
18.11.2019.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga)


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Savi
18.11.2019.

Temeljem Državnog plana obrane od poplava (Narodne Novine broj 84/10 ) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, a vezano na visinu vodostaja Save  na mjerodavnom vodomjeru Dubrovčak,  na kojem je dana 18.11.2019. godine u  08:00 sati zabilježen vodostaj +721 s tendencijom daljnjeg porasta, Hrvatske vode - Centar za obranu od poplava iz Zagreba donosi rješenje o uvođenju  izvanrednih mjera obrane od poplava


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javni poziv umirovljenicima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
7.11.2019.

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenike s područja Grada Kutine u 2019. godini (KLASA: 551-08/19-01/3, URBROJ: 2176/03-07-01-19-1) i Odluke o izvršenju  Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2019. godini.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Program uz Dan Grada
4.11.2019.

Program obilježavanja 763. obljetnice Grada Kutine  2019.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Grad Kutina: Nabava svjetlosne dekoracije Grada Kutine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
30.10.2019.

Postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.  Opis predmeta nabave: Nabava svjetlosne dekoracije Grada Kutine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Rok dostave ponuda: 08.11.2019. u 9,00 sati (bez obzira na način dostave)


Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
29.10.2019.
Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje javnosti o nacrtu Prijedloga izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
29.10.2019.

Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje javnosti u nacrtu Prijedloga izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi


Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: Proračun za 2020.
28.10.2019.
Ovim putem se poziva  javnost - trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu  da se odazovu.

Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
28.10.2019.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 5. studenoga 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave Nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgo
28.10.2019.

Grad Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave Nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru: Uređenje poučne staze Turski stol – Usluga pripreme edukativno – informativnih kazala.
18.10.2019.

Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Uređenje poučne staze Turski stol – Usluga pripreme edukativno – informativnih kazala.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni poziv za stipendiranje studenata s područja Grada Kutine u akademskoj godini 2019/20.
18.10.2019.

Grad Kutina objavljuje natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutine za akademsku godinu 2019/2020 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru: Reciklažno dvorište – pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
17.10.2019.

Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Reciklažno dvorište – pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu – koordinator II.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - Nabava automobila- osobnog vozila
14.10.2019.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave automobila- osobnog vozila.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nastavni, edukativi i potrošni materijal u sklopu projekta “Školuj se i uči"
10.10.2019.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002. 

Pročitajte obavijest.


Stranica 6 od 31 Predhodna [3][4][5][6][7][8] Sljedeća

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti