GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Jednostavna nabava: Rekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači - izmjena dokumentacije
28.4.2020.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Rekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači.

Novi rok za dostavu ponuda je 8.5.2020. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine
27.4.2020.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj dana 16. travnja 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Iz ureda gradonačelnika: Odluka o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine
27.4.2020.

Na temelju članka 66., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 5., stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), gradonačelnik Grada Kutine donosi Odluku o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za  VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine
27.4.2020.

Na osnovu članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32 Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donosi Odluku o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: Odluka o izradi II. izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja 11
27.4.2020.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kutine, na 29. sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.


Pročitajte obavijest.

Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada: Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina
27.4.2020.
Grad Kutina objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Nabava radova na održavanju vodotoka
23.4.2020.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na održavanju vodotoka.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Radovi na održavanju horizontalne signalizacije
23.4.2020.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na održavanju horizontalne signalizacije.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Radovi na izgradnji doma u Radicevoj ulici - Romsko naselje (nastavak izgradnje) V faza /III
22.4.2020.
Sukladno cl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na izgradnji doma u Radicevoj ulici - Romsko naselje (nastavak izgradnje) V faza /III.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Grad Kutina sufinancira troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka
20.4.2020.
Grad Kutina će u 2020. godini sufinancirati troškove sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Kutine i to za maksimalno 3 psa i 3 mačke po vlasniku 

Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Obavijest provoditelja usluge deratizacije za područje Grada Kutine (Veterinarska stanica Kutina)
20.4.2020.

Predviđeno vrijeme trajanje preventivne proljetne akcije deratizacije je 37 radnih dana, akcija započinje 21.04.2020. godine i traje do 10.06.2020. godine. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika, mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan. Građanstvo se u vremenu trajanja deratizacije neprekidno obavještava o mjerama opreza direktno na terenu i daju se pismene upute od djelatnika.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Prijava štete od prirodne nepogode – mraz
15.4.2020.

Prijave se mogu predati na porti Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 12/1, 44320 Kutina od 7,00 do 15,00 h ili poslati na e-mail adresu: gospodarstvo@kutina.hr do 23. travnja 2020. godine do 12,00 sati. Podsjećamo da su svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štete, dužni ih, U ROKU 8 DANA prijaviti Gradu Kutini. Zbog pandemije COVID-19, ukoliko nije nužno, ne idite u gradsku upravu već  obrazac za prijavu štete možete preuzeti ovdje i molimo da ga ispunjenog pošaljete na gospodarstvo@kutina.hr


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.4.2020.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. travnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) kandidata
7.4.2020.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Ured Gradonačelnika Grada Kutine, vježbenika/ce - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA                   


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Grad Kutina: Natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Industrijsko-logističkoj zoni (ILZ) u Kutini
6.4.2020.

Grad Kutina raspisuje natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Industrijsko-logističkoj zoni (ILZ) u Kutini u svrhu poljoprivredne proizvodne. Rok za dostavu ponuda je 20.4.2020. godine (bez obzira na način dostave).


Pročitajte obavijest.


Stranica 4 od 30 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti