GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Savjetovanje s javnošću u svezi Plana gospodarenja otpadom Grada Kutine za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
22.5.2020.

Grad Kutina otvorio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u  svezi izmjene/dopune  Plana gospodarenja otpadom Grada Kutine za razdoblje od 2017.  do 2022. godine.

 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati od 22. svibnja  do  23. lipnja 2020. godine.

 Zainteresirana javnost svoje prijedloge i primjedbe na nacrt prijedloga Odluke može uputiti putem     obrazaca u prilogu

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o poništenju - Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine
21.5.2020.

Sukladno članku 17. t. 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave "  Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine  " koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 05.05.2020. godine, donesena je Odluku o poništenju.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru - Održavanje horizontalne signalizacije
21.5.2020.

Sukladno članku 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave " Održavanje horizontalne signalizacije "  koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 23.4.2020., donesena je Odluku odabiru.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru - Održavanje vodotoka
21.5.2020.
Sukladno članku 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave "održavanje vodotoka" koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 23.4.2020., donesena je Odluku odabiru.

Pročitajte obavijest.

Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada: JAVNI POZIV za „PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19“
21.5.2020.
JAVNI POZIV za „PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19“

Pročitajte obavijest.

Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada: JAVNI POZIV za „PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19“
21.5.2020.
JAVNI POZIV za „PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19“

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta
20.5.2020.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave - Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića
14.5.2020.

Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića - Stručni nadzor radova i usluga koordinatora zaštite na radu – koordinator II.


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 30.sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
12.5.2020.
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 30.sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 19. svibnja 2020. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Postupak strateške procjene i izradi strateške studije
12.5.2020.

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije – određivanje sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine 


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Grad Kutina: Natječaj za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine udrugama
7.5.2020.

Dana 7.5.2020. godine, Grad Kutina objavljuje natječaj za dodjelu poslovnog prostora na korištenje udrugama (i svim ostalim oblicima organizacija civilnog društva). ). Poslovni prostor koji se daje na korištenje nalazi se u zgradi u K. P. Krešimira IV u Kutini Centru II. Uvjeti natječaja sa obrascem prijave i ostalim obrascima objavljuju se u nastavku. Rok za dostavu ponuda je 20.5.2020. godine (bez obzira na način dostave).

 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o poništenju - Dom u Radićevoj ulici - Romsko naselje (nastavak izgradnje)
6.5.2020.

Sukladno članku 17. t. 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave " Dom u Radićevoj ulici - Romsko naselje (nastavak izgradnje)" koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 22. travnja 2020. godine, donesena je Odluka o poništenju.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta
5.5.2020.

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Proglašena prirodna nepogoda - mraz
4.5.2020.

Dana, 4. svibnja 2020. godine župan Sisačko-moslavačke županije je proglasio prirodnu nepogodu – Mraz na području Grada Kutine zbog velikih šteta nastalih na višegodišnjim nasadima kao posljedica niskih temperatura – mraza koji je zahvatio područje grada u razdoblju od 02. travnja do 15. travnja 2020. godine. Štetu mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika i to u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno do 12. svibnja 2020. godine.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači - izmjena dokumentacije
28.4.2020.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Rekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači.

Novi rok za dostavu ponuda je 8.5.2020. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.


Stranica 3 od 30 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti