GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Osnovni podaci

Naziv: Grad Kutina
Sjedište: Trg kralja Tomislava 12
Djelatnost: Opće djelatnosti javne uprave
Matični broj: 2580535
OIB: 41888874500
IBAN: HR33 2340 0091 8220 0000 8 PBZ
Tel: +385 44 692 010
Fax: +385 44 692 029
e-mail: info@kutina.hr


Gradska uprava

 Služba za opće poslove

Pročelnica

Martina Vazdar, dipl.iur. 

Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029
Email: vazdar@kutina.hr

Upravni odjel za financije

Pročelnik

Ivan Crnac, dipl. oec.
Tel. 044/692-020
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr

 Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša

Pročelnik

Eduard Gelešić, dipl. ing.
Tel. 044/692-047
Fax. 044/692-029
Email: komunalno@kutina.hr

 Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo

Pročelnik

Željko Tomičić, dipl.iur. 
Tel. 044/692-040
Fax. 044/692-029
Email: drustvene@kutina.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Pročelnik

Hrvoje Krmelić, dipl.ing.

Tel. 044/692-015
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Pročelnica

Snježana Šlabek-Ohman, dipl.ing. 

Tel. 044/692-036
Fax. 044/692-029
Email: prostorno@kutina.hr

Ured gradonačelnika

Pročelnik

Robert Kolenc

Tel. 044/692-010
Fax. 044/692-029
Email: gradonacelnik@kutina.hr

 

Gradske ustanove

Pučko otvoreno učilište Kutina

Knjižnica i čitaonica Kutine;
S. Radića 3,44320 Kutina
Tel 044/682-318, 044/682-315
Fax 044/682-319
E-mail pou-kutina@pou-kutina.hr
Web www.pou-kutina.hr
Matični broj 3319083
Ravnatelj Sanja Feltrin,prof.

 

 Naziv i sjedište Knjižnica i čitaonica Kutine
Trg Kralja Tomislava 17, 44320 Kutina

Tel 044/683-558 
Fax 044/683-750
E-mail: knjiznica.kutina@gmail.com , informator@knjiznica-kutina.hr 
Web: http://www.knjiznica-kutina.hr/
Ravnatelj Suzana Pomper

Dječji vrtić Kutina

 Športski centar Kutina

Naziv i sjedište Dječji vrtić Kutina
A. Cesarca 4a,44320 Kutina

Tel 044/631-300
Fax 044/631-333
E-mail vrtic-kutina@sk.htnet.hr
Web
Matični broj 3319113
Ravnatelj Sandra Todorov

 Naziv i sjedište Sportski centar Kutina
Hrvatskih branitelja 8,44320 Kutina

Tel 044/681-787
Fax 044/681-789
E-mail renato.habek@sportskikt.hr
Web: www.sportskikt.hr
Matični broj 1212486
Ravnatelj Renato Habek, dip.iur.

Muzej Moslavine Kutina

 Vatrogasna postrojba Kutina
Naziv i sjedište  Muzej Moslavine Kutina
Trg Kralja Tomislava 13,44320 Kutina

Tel 044/683-548; 044/683-569
Fax 044/683-548
E-mail muzej-moslavine-kutina@sk.tcom.hr
Web
Matični broj 3327949
Ravnatelj Jasmina Uroda
 Naziv i sjedište Vatrogasna postrojba Kutina
Kneza Lj.Posavskog 27.,44320 Kutina

Tel 044/660-420, 044/660-421
Fax 044/660-429
E-mail tajnistvo@vatrogasci-kutina.hr
Web: http://vp.vatrogasci-kutina.hr/
Matični broj 1478982
Ravnatelj Mario Paluh

 

 

Trgovačka društva

Moslavina d.o.o

 • sjedište: Školska 4, 44320 KUTINA
 • tel: 691-411
 • fax: 691-414
 • e-mail: info@moslavina-kutina.hr
 • web: www.moslavina-kutina.hr
 • IBAN: HR26 2407 0001 1000 77458
 • direktor: mr. Mijo Šepak

 

Eko-Moslavina d.o.o

 • sjedište: Zagrebačka 1, 44320 KUTINA
 • tel: 044/ 659030
 • fax: 044/ 659 -031
 • e-mail: info@eko-moslavina.hr
 • web: www.eko-moslavina.hr
 • IBAN: HR 9524070001100389526
 • OIB: 94887300369
 • direktorica: Danijel Husnjak, dipl. ing. 


Komunalni servisi Kutina d.o.o

 • sjedište: Tržna 8, 44320 KUTINA
 • tel: 692-130
 • fax: 692-144
 • e-mail: lesko@ksk.hr (tajništvo)
 • web: www.ksk.hr
 • žiro-račun: 2340009-1110110818
 • martični broj: 1178709
 • direktori: Krešimir Lenić, mag.agro.

 

Razvojna agencija Mrav d.o.o

 • sjedište: Tržna 8, 44320 KUTINA
 • tel: 659-078/ 659-079
 • fax: 659-079
 • e-mail: info@ra-mrav.hr
 • web: www.ra-mrav.hr
 • IBAN: HR44 2340 0091 1106 2004 6
 • direktor: Tomislav Kojundžić, dipl.ing.

 

Gradonačelnik

 •  

Ime i prezime:

 • Zlatko Babić, dipl. ing.

Datum rođenja:

 • 17. 3. 1964.

Mjesto stanovanja:

 • Kutina

Zvanje:

  Diplomirani inženjer kemijske tehnologije
Bračni status:
 • Oženjen, otac dvoje djece
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA
 • Ivana Grdić

Predsjednik

 • Nebojša Čović, HDZ

Potpredsjednik 

 •  Ivica Glibo, nezavisni
 •  Dražen Kinderman, nezavisni
Članovi Gradskog vijeća
 • Jure Nikšić, HSU
 • Robert Krpes, OIP
 • Matija Šurbek, HDZ
 • Miroslav Šnjarić, nezavisni
 • Davor Kljakić, nezavisni
 • Milena Amidžić, HDZ
 • Ivana Masnec, HDZ
 • Drago Šparavac, HDZ
 • Slavko Snovak, HNS
 • Jasminka Molnar, SDP
 • Drago Šivak, SDP
 • Dragutin Vagner, HSS
 • Barbara Mihaljević, SDP
 • Ilija Bago, DP
 • Vedran Bohatka, SDP
 • Dalibor Žiljak, Laburisti

Mandatni odbor

Članovi:

 1. Matija Šurbek  - za predsjednika
 2. Miroslav Šnjarić - za člana
 3. Ivica Glibo - za člana 

Odbor za izbor i imenovanja

Članovi:

 1. Ivana Masnec-  za predsjednicu
 2. Robert Krpes - za člana
 3. Milena Amidžić - za člana
 4. Andreja Čuturić  - za člana
 5. Barbara Mihaljević - za člana
 6. Slavko Snovak -  za člana
 7. Dragutin Vagner -  za člana

Odbor za statut, poslovnik i propise

Članovi:

Odbor za dodjelu priznanja Grada Kutine

Članovi:

Odbor za predstavnike i pritužbe

Članovi:

Povjerenstvo za raspolaganje polj. zemljištem 
Članovi:

Povjerenstvo za procjenu šteta od elem. nepogoda

Članovi:

Povjerenstvo za davanje stanova u najam

Članovi:

Savjet mladih Grada Kutine
Bira se po posebnom postupku

Vijeće za komunalnu prevenciju
Bira se po posebnom postupku

Dječje gradsko vijeće
Bira se po posebnom postupku

 

Savjet mladih Grada Kutine čine:

 1. Igor Benčić,
 2. Ivan Lisak, Kutina, 
 3. Ante Rendulić, Kutina, 
 4. Matea Sedlaček, Kutina, 
 5. Maja Mašala, Kutina,
 6. Matej Kačmarčik, Kutina,
 7. Filip Škarica, Kutina.