GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Projekti Grada Kutine

Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada, Etapa 2 – pogon za razvrstavanje komunalnog otpada 7.7.2021. - ProjektiOperativni program:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 

 

Naziv projekta:

Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada, Etapa 2 – pogon za razvrstavanje komunalnog otpada

 

Naziv korisnika:

Grad Kutina

 

Ukupna vrijednost projekta:

17.994.723,73 HRK

 

EU sufinanciranje projekta:

15.146.402,32 HRK

 

(85% bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda)

 

Vrijeme trajanja projekta:

23.03.2020. – 15.09.2022.

Opis projekta:

Projektom će se izgraditi i opremiti postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (sortirnica).
Sortirnica je građevina namijenjena unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, u kojoj se razvrstava, mehanički obrađuje te skladišti odvojeno prikupljeni otpad.

Cilj projekta i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta sukladno:
• Prioritetnoj osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa”
• Investicijskom prioritetu “Ulaganje u sektor otpada”
• Specifičnom cilju 6i “Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta” iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Projekt predviđa aktivnosti s višim redom prvenstva u hijerarhiji gospodarenja otpadom s najboljim ishodom na okoliš.
Sortirnica će biti izgrađena na adresi Ulica Stjepana Radića 298, k.č.br. 9679 k.o. Kutina.
 


 Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Kutine

Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, tel. +385 44 692 010

www.kutina.hr info@kutina.hr i info@ra-mrav.hr

 
Povratak na službene obavjiesti

Ključni programi Proračuna Grada Kutine 2016

Prezentaciju u PowerPoint formatu preuzmite OVDJE. (pptx, 3225KB)