GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Projekti Grada Kutine


Projekti: Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini
29.12.2022.

Naziv projekta: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Ukupna vrijednost projekta: 499.700 HRK / 66.321,59 EUR

Sufinanciranje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade: 229.392,00 HRK / 30.445,55 EUR

Vlastita sredstva Grada Kutine: 270.308,00 HRK / 35.876,04


Detalji projekta

Projekti: Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
29.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 820.608,15 HRK / 108.913,42 EUR

Sufinanciranje od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade: 173.648,00 HRK / 23.047,05 EUR

Vlastita sredstva Grada Kutine: 646.960,15 / 85.866,37 EUR


Detalji projekta

Projekti: Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja II.
24.10.2022.

Naziv projekta: Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja II.

Korisnik: Grad Kutina

Projektni partneri:

Osnovna škola Zvonimira Franka

Osnovna škola Mate Lovraka

Osnovna škola Vladimira Vidrića

Osnovna škola Stjepana Kefelje

Osnovna škola Banova Jaruga

Razvojna agencija Mrav d.o.o.


Detalji projekta

Projekti: Hitne mjere sanacije Pučko otvoreno učilište Kutina
27.8.2022.

Operacija obuhvaća aktivnosti: izvedba radova koje su provedene kao hitne mjere sanacije nakon potresa i stručni nadzor kod izvođenja radova.


Detalji projekta

Projekti: Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja
4.3.2022.

Naziv projekta: Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja

Korisnik: Grad Kutina

Projektni partneri:
Osnovna škola Zvonimira Franka
Osnovna škola Mate Lovraka
Osnovna škola Vladimira Vidrića
Osnovna škola Stjepana Kefelje
Osnovna škola Banova Jaruga
Razvojna agencija Mrav d.o.o.

Ukupan iznos projekta: 1.404.355,80 HRK


Detalji projekta

Projekti: Uređenje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića Kutina
21.10.2021.
Uređenje dječjeg igrališta uz budući novi dječji vrtić Kutina. Projekt će pozitivno doprinijeti razvoju kvalitete života, lokalne zajednice, društvene infrastrukture i  usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije.

Detalji projekta

Projekti: Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada, Etapa 2 – pogon za razvrstavanje komunalnog otpada
7.7.2021.

Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada, Etapa 2 – pogon za razvrstavanje komunalnog otpada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 


Detalji projekta

Projekti: ŠPORTSKI CENTAR KUTINA – MULTIFUNKCIONALNA DVORANA BR.4
7.7.2021.
Grad Kutina sklopio je s Ministarstvom turizma i sporta Ugovor o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini, a radi provedbe projekta ,,ŠPORTSKI CENTAR KUTINA – MULTIFUNKCIONLNA DVORANA BR. 4.

Detalji projekta


Ključni programi Proračuna Grada Kutine 2016

Prezentaciju u PowerPoint formatu preuzmite OVDJE. (pptx, 3225KB)