GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Projekti Grada Kutine


Projekti: Uređenje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića Kutina
21.10.2021.
Uređenje dječjeg igrališta uz budući novi dječji vrtić Kutina. Projekt će pozitivno doprinijeti razvoju kvalitete života, lokalne zajednice, društvene infrastrukture i  usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije.

Detalji projekta

Projekti: Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada, Etapa 2 – pogon za razvrstavanje komunalnog otpada
7.7.2021.

Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada, Etapa 2 – pogon za razvrstavanje komunalnog otpada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 


Detalji projekta

Projekti: ŠPORTSKI CENTAR KUTINA – MULTIFUNKCIONALNA DVORANA BR.4
7.7.2021.
Grad Kutina sklopio je s Ministarstvom turizma i sporta Ugovor o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini, a radi provedbe projekta ,,ŠPORTSKI CENTAR KUTINA – MULTIFUNKCIONLNA DVORANA BR. 4.

Detalji projekta

Projekti: Energetska obnova zgrade Gradske uprave Grada Kutine na adresi Trg kralja Tomislava 12, Kutina
20.4.2020.
Energetska obnova zgrade Gradske uprave Grada Kutine na adresi Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Detalji projekta

Projekti: Energetska obnova zgrade Gradske uprave Grada Kutine
30.5.2019.
Gradu Kutini su odobrena sredstva HBOR-a kroz financijski instrument „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za financiranje troškova energetske obnove zgrade Gradske uprave u Kutini

Detalji projekta

Projekti: Energetska obnova zgrade vrtića Maslačak
30.5.2019.
Dječjem vrtiću Kutina su odobrena sredstva HBOR-a kroz financijski instrument „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za financiranje troškova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Maslačak u Kutini

Detalji projekta


Ključni programi Proračuna Grada Kutine 2016

Prezentaciju u PowerPoint formatu preuzmite OVDJE. (pptx, 3225KB)