GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2020. godini na području Grada Kutine 28.5.2020.

MJERA III – Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2020. godini  na području Grada Kutine

Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2020. godini na području Grada Kutine 28.5.2020.

MJERA II – Javni poziv za PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2020. godini  na području Grada Kutine

Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2020. godini 28.5.2020.

MJERA I –  Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2020. godini  na području Grada Kutine Pročitajte više...

Natječaj: Grad Kutina: Natječaj za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine udrugama 7.5.2020.

Dana 7.5.2020. godine, Grad Kutina objavljuje natječaj za dodjelu poslovnog prostora na korištenje udrugama (i svim ostalim oblicima organizacija civilnog društva). ). Poslovni prostor koji se daje na korištenje nalazi se u zgradi u K. P. Krešimira IV u Kutini Centru II. Uvjeti natječaja sa obrascem prijave i ostalim obrascima objavljuju se u nastavku. Rok za dostavu ponuda je 20.5.2020. godine (bez obzira na način dostave).

 

Pročitajte više...

Natječaj: Grad Kutina: Natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Industrijsko-logističkoj zoni (ILZ) u Kutini 6.4.2020.

Grad Kutina raspisuje natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Industrijsko-logističkoj zoni (ILZ) u Kutini u svrhu poljoprivredne proizvodne. Rok za dostavu ponuda je 20.4.2020. godine (bez obzira na način dostave).

Pročitajte više...


Stranica 1 od 69 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Lokacijska dozvola- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom 8.3.2018.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Infraterra" d.o.o. Kutina, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje Lokacijsku dozvolu. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - MOSLAVINA d.o.o. 26.2.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine, na građevnoj čestici koja sadrži katastarske čestice br. 9144, 9145, 9146, 9147/1, 9147/2, 9147/3, 9148, 9149/1, 9149/12, 9149/13, 9150, 9152/1, 9153/1, 9154, 9155, 9156, 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9454/3, 9454/4, 9454/5, 9820, 9817/1, 7125/10, 7125/5, 9557, 7121, 7789/2, 7646/1, 9843. k.o. Kutina i katastarske čestice br. 3755 i 3582 k.o. Ilova. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...


Stranica 7 od 26 Stranica. Prethodna [4][5][6][7][8][9] Sljedeća

Službeni dio

Najčitanije