GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje - inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude" 21.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave nabave kuhinjskih elemenata sa uređajem i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarsku izradu slastica i stol za pripremu jela pred gostom nužnih za provedbu Programa osposobljavanja "Turističko - ugostiteljski slastičar" u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje - inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude"

 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave 21.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: kuhinjski elementi sa uređajima i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarski izradu slastica i stol za pripremu jela pred gostom nužnih za provedbu Programa osposobljavanja "Turističko - ugostiteljski slastičar" u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje- inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude"

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava opreme u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" 20.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava opreme u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu".

Rok za dostavu ponuda 01.03. 2019. do 12,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave održavanje vertikalne signalizacije i slivnika za razdoblje 2019.-2020. 15.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave održavanje vertikalne signalizacije i slivnika za razdoblje 2019.-2020.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine Kutina - Odluka o početku postupka jednostavne nabave za tiskani materijal u 2019. godini 15.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Muzej Moslavine Kutina objavljuje Odluku o početku postupka jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora za tiskani materijal u 2019. godini

 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava zaštitarske i recepcijske usluge 5.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br. 3/17), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu zaštitarske i recepcijske usluge u objektu Gradske uprave Grada Kutine u 2019. godini. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutine" 25.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje ODLUKU O ODABIRU za  postupk jednostavne nabave: Nabava računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: POU: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Catering sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu" 24.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju članka 17. stavka 11 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Catering u sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu".

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: POU: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Promo materijala sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu" 24.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju članka 17. stavka 11 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Promo materijala u sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu".

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OGŠ - Nabava pijanina 24.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

OGŠ Borisa Papandopula Kutina objavljuje Odluku o odabiru za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu – glazbeni instrumenti - pijanino.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE- Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; M 11.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ 2176/03-05/04-17-1 i Odlukom o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/17-01/19, URBROJ: 2176-36-05-17-02 od 12.7.2017., OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; Materijal i sredstva za čišćenje; Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Ostali prehrambeni proizvodi /nabava robe/ 8.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA:402-01117-011127, URBROJ.2176103-05104-17-1, OŠ Mate Lovraka objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave Ostali prehrambeni proizvodi /nabava robe/. Rok za dostavu ponuda je 17.1.2019. do 9:00 sati

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Svježe meso i mesne prerađevine 8.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 3117), OŠ Mate Lovraka objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Svježe meso i mesne prerađevine

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi 8.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 3117), OŠ Mate Lovraka objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi.

 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: POU - Odluka o odabiru - Dizalo 4.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Grad Kutina objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova ugradnje vertikalno podizne platforme sa svrhom rješavanja pristupačnosti objektima osoba sa invaliditetom - Pučko otvoreno učilište Kutina. 

Pročitajte više...


Stranica 10 of 20 Stranica. Prethodna [7][8][9][10][11][12] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano

Javna nabava: Izgradnja plinske mreže – srednjotlačni ulični plinovod u spojnoj cesti PZK II – Ul. V. Preloga u Kutini 9.7.2020.

Jednostavna nabava Grad Kutina: Izgradnja plinske mreže – srednjotlačni ulični plinovod u spojnoj cesti PZK II – Ul. V. Preloga u Kutini.

 

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave – Izgradnja plinske mreže – srednjotlačni ulični plinovod u spojnoj cesti PZK II – Ul. V. Preloga u Kutini.

 

Rok za dostavu ponuda je 20.7.2020. godine do 9,30 (bez obzira na način dostave).

Pročitajte više...

Javna nabava: Rekonstrukcija Doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića 20.2.2020.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića.

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište 11.7.2019.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade Gradske uprave 4.4.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu zgrade gradske uprave

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade DV Maslačak 31.1.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu Dječjeg vrtića Maslačak

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.). 

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.)

Pročitajte više...

Javna nabava: Izvedbeni projekt Dječjeg vrtića za igrališta 18.12.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za izgradnju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Kutina, objekt Maslačak i Neven.

Pročitajte više...

Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova 8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.

Pročitajte više...

Javna nabava: Izgradnja pristupne ceste Novi gradski trg – istok 4.5.2018.

Sukladno ZJN 2016 naručitelj Grad Kutina, dana 4.5.2018. godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljuje prethodno savjetovanje za nabavu radova na izgradnji pristupne ceste Novi gradski trg – istok. Savjetovanje završava 9.5.2018. godine.

Pročitajte više...


Stranica 1 of 3 Stranica. Prethodna [1][2][3] Sljedeća

Dokumenti

 Naslov
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ZJN 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011,83/2013,143/2013)2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
2020. Plan nabave za 2020. godinu - Prve izmjene
2020. Plan nabave za 2020. godinu
2019. Plan nabave za 2019. godinu- III. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu- II. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu- I. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu
2018. Plan nabave za 2018. godinu - IV. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - III. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - II. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - I. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu
2017. Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
2017. Druge izmjene Plana nabave za 2017. godinu
2017. Prve izmjene plana nabave za 2017. godinu
2017 Plan nabave za 2017. godinu
2016. Plan nabave za 2016. godinu - Prve izmjene
2016 Plan nabave za 2016. godinu
2015. Plan nabave za 2015. godinu
2015 Popis odabranih ponuditelja u postupcima nabave bagatelne vrijednosti 2015.
2014. Popis odabranih ponuditelja u postupcima bagatelne vrijednosti za 2014. godinu
2014. Plan nabave za 2014. Godinu - 2. izmjene
2014. Plan nabave za 2014. Godinu - 1. izmjene
2014. Plan nabave za 2014. godinu
2011. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja u 2011. godini
2010. Objava izvještaja za 2010. godinu