GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka jednostavne nabave: Organizacija mobilnog klizališta s nabavom dodatne opreme (klizaljke, pomagala za učenje klizanja) 11.11.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka jednostavne nabave:  Organizacija mobilnog klizališta s nabavom dodatne opreme (klizaljke, pomagala za učenje klizanja) Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova na REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA NA MJESNOM DOMU ILOVA 28.4.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Poziv na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova na REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA NA MJESNOM DOMU ILOVA Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Poziv za dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova na REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA NA MJESNOM DOMU BRINJANI 28.4.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

 Poziv za dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova na REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA NA MJESNOM DOMU BRINJANI Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Poziv za dostavu ponude u predmetu jednostavne nabave „Održavanje vodotoka i oborinske odvodnje“. 6.4.2022.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Poziv za dostavu ponude u predmetu jednostavne nabave „Održavanje vodotoka i oborinske odvodnje“.

Rok za dostavu ponuda je 19. 04. 2022. do 9,00 sati (bez obzira na način dostave). 


Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponuda i ponudbeni troškovnik u predmetu nabave usluga – HIGIJENSKI SERVISI I SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE 22.12.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno čl.10 Pravilnika o provedbi postupaka  jednostavne nabave (KLASA: 400-01/21-01/1, URBROJ: 2176/03-10/01-21-1 od 04.01.2021.), objavljuje se Poziv na dostavu ponuda i ponudbeni troškovnik u predmetu nabave usluga – HIGIJENSKI SERVISI I SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE.

Rok za dostavu ponuda je 30.12.2021. do 9,00 sati bez obzira na način dostave! Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Sanacija unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina 15.10.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sanacija unutarnjeg dijela podruma zgrade Muzeja Moslavina Kutina Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Uređenje poučne staze Crkveni jarak na Moslavačkoj gori 6.7.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave Uređenje poučne staze Crkveni jarak na Moslavačkoj gori – radovi. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Odluka o početku postupanja Jednostavne nabave - Sanacija oštećenja zgrade muzeja nastalih u potresu 29.6.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi Odluku o početku postupanja Jednostavne nabave - Sanacija oštećenja zgrade muzeja nastalih u potresu.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dokumentacija za nadmetanje: Nabava školskog namještaja 3.5.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava školskog namještaja.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Izgradnja parkirališta kod zgrade Općinskog suda u Kutini 20.1.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju čl. 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, (Službene novine Grada Kutine 3/17), dalje: Pravilnik, naručitelj Grad Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Izgradnja parkirališta kod zgrade Općinskog suda u Kutini.

 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine Kutina: Dokumentacija za nadmetanje Tiskani materijal za 2021. godinu 19.1.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzej Moslavine Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Tiskani materijal za 2021. godinu.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine - Nabava tiskanog materijala 18.1.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Muzej Moslavine objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave -  Tiskani materijal. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Uredski materijal - OŠ Vladimira Vidrića 12.1.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Vladimira Vidrića objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uredskog materijala. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Materijal i sredstva za čišćenje - OŠ Vladimira Vidrića 12.1.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Vladimira Vidrića objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave materijala i sredstva za čišćenje. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Odluka o poništenju postupka u predmetu nabave: Voće i povrće - OŠ Vladimira Vidrića 8.1.2021.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Vladimira Vidrića objavljuje odluku o poništenju postupka jednostavne nabave u predmetu nabave robe: Voće i povrće. Pročitajte više...


Stranica 1 of 24 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano

Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova 8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.

Pročitajte više...

Javna nabava: Izgradnja pristupne ceste Novi gradski trg – istok 4.5.2018.

Sukladno ZJN 2016 naručitelj Grad Kutina, dana 4.5.2018. godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljuje prethodno savjetovanje za nabavu radova na izgradnji pristupne ceste Novi gradski trg – istok. Savjetovanje završava 9.5.2018. godine.

Pročitajte više...

Javna nabava: Obavijest o odabiru - OŠ Stjepana Kefelje 27.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) OŠ Stjepana Kefelje objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Usluga obavljanja stručnog nadzora građenja za projekt Energetska obnova Osnovne škole Stjepana Kefelje Kutina.

Pročitajte više...

Javna nabava: Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga 20.3.2018.

Grad Kutina objavljuje obavijest o objavi postupka nabave 2 motorna vozila putem operativnog leasinga (osobno vozilo više srednje klase i električno osobno vozilo niže srednje klase)  u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 10.4.2018. godine do 12,00 sati. Pročitajte više...

Javna nabava: Dječji vrtić - Energetska obnova- Neven 25.1.2018.

Naručitelj Dječji vrtić Kutina objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom izvođenja radova na energetskoj obnovi zgrade Neven Dječjeg vrtića u Kutini.

Pročitajte više...

Javna nabava: Dječji vrtić Kutina-Energetska obnova zgrade Neven - PONIŠTENO 25.1.2018.

 

Naručitelj je dana 25.1.2018. godine poništio postupak Javne nabave.

Pročitajte više...

Javna nabava: OŠ Banova Jaruga - Energetska obnova zgrade 23.1.2018.

Naručitelj OŠ Banova Jaruga objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom izvođenja radova na energetskoj obnovi zgrade OŠ Banova Jaruga.

Pročitajte više...

Javna nabava: Javna nabava-OŠ Banova Jaruga-Energetska obnova zgrade- PONIŠTENO 19.1.2018.

Naručitelj je dana 19.1.2018. godine poništio postupak Javne nabave


Pročitajte više...

Javna nabava: OŠ Stjepana Kefelje-Energetska obnova zgrade OŠ Stjepana Kefelje 20.12.2017.

OŠ Stjepana Kefelje objavljuje objavljuje da je obavijest o nadmetanju objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.12.2017.

Pročitajte više...

Javna nabava: OŠ Mate Lovraka-Energetska obnova zapadne zgrade OŠ Mate Lovraka 20.12.2017.

OŠ Mate Lovraka objavljuje da je obavijest o nadmetanju objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.12.2017.

Pročitajte više...


Stranica 2 of 3 Stranica. Prethodna [1][2][3] Sljedeća

Dokumenti

 Naslov
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ZJN 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011,83/2013,143/2013)2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave za 2022.
Izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
2020. Plan nabave za 2020. godinu - Prve izmjene
2020. Plan nabave za 2020. godinu - Druge izmjene
2020. Plan nabave za 2020. godinu
2019. Plan nabave za 2019. godinu- III. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu- II. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu- I. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu
2018. Plan nabave za 2018. godinu - IV. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - III. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - II. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - I. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu
2017. Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
2017. Druge izmjene Plana nabave za 2017. godinu
2017. Prve izmjene plana nabave za 2017. godinu
2017 Plan nabave za 2017. godinu
2016. Plan nabave za 2016. godinu - Prve izmjene
2016 Plan nabave za 2016. godinu
2015. Plan nabave za 2015. godinu
2015 Popis odabranih ponuditelja u postupcima nabave bagatelne vrijednosti 2015.
2014. Popis odabranih ponuditelja u postupcima bagatelne vrijednosti za 2014. godinu
2014. Plan nabave za 2014. Godinu - 2. izmjene
2014. Plan nabave za 2014. Godinu - 1. izmjene
2014. Plan nabave za 2014. godinu
2011. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja u 2011. godini
2010. Objava izvještaja za 2010. godinu

U Kutini