GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: Nabava uredskog materijala za 2021. godinu - Izmjena dokumentacije 18.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Grad Kutina objavljuje izmjenu dokumentacije za nadmetanje za provedbu postupka nabave uredskog materijala.

Novi rok za dostavu ponuda je 24.12.2020. godine do 9h.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave - Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje

Rok za dostavu ponuda je 18.12.2020. do 8,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka: ostali prehrambeni proizvodi 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Mate Lovraka, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 11,30 sati (bez obzira na način dostave).

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka: svježe meso i mesne prerađevine 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Mate Lovraka, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave svježeg mesa i mesnih prerađevina.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 11,00 sati (bez obzira na način dostave).

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka: kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Mate Lovraka, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave kruha, peciva i ostalih pekarskih proizvoda.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 11,15 sati (bez obzira na način dostave).

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava računala i računalne opreme 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne Računala i računalne opreme.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 14,00 sati (bez obzira na način dostave).


Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Stjepana Kefelje - Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave kruha, peciva i ostalih pekarskih proizvoda.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 9,00 sati (bez obzira na način dostave) 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Stjepana Kefelje - Ostali prehrambeni proizvodi 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 9,15 sati (bez obzira na način dostave).


Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Stjepana Kefelje - Svježe meso i mesne prerađevine 9.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave svježeg mesa i mesnih prerađevina.

Rok dostave ponuda: 18.12.2020. do 9,30 sati (bez obzira na način dostave).

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka - Svježe meso i mesne prerađevine 4.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave svježeg mesa i mesnih prerađevina.
Rok dostave ponuda: 15.12.2020. do 9,15 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka - Ostali prehrambeni proizvodi 4.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda.
Rok dostave ponuda:  15.12.2020. do 9,30 sati.


Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka - Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi 4.12.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave kruha, peciva i ostalih pekarskih proizvoda.
Rok dostave ponuda: 15.12.2020. do 9,00 sati.


Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dječji vrtić Kutina - Zamrznuta riba, povrće i sladoled 30.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine), Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave zamrznute ribe, povrća i sladoleda.

Rok dostave ponuda: 9.12.2020. do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dječji vrtić Kutina - Sredstva za čišćenje i održavanje 30.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine), Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave sredstva za čišćenje i održavanje.

Rok dostave ponuda: 9.12.2020. do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dječji vrtić Kutina - Prerađeno voće i povrće 30.11.2020.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine), Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave prerađenog voća i povrća.

 Rok dostave ponuda: 9.12.2020. do 9,00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 1 of 22 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano

Javna nabava: Dječji vrtić Kutina - Svježe voće i povrće 30.11.2020.

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine), Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave svježeg voća i povrća.

Rok dostave ponuda: 9.12.2020. do 9,15 sati.

Pročitajte više...

Javna nabava: Dječji vrtić Kutina - Ostali prehrambeni proizvodi 30.11.2020.

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine), Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda.
Rok dostave ponuda:  9.12.2020. do 10,00 sati.

Pročitajte više...

Javna nabava: Izgradnja plinske mreže – srednjotlačni ulični plinovod u spojnoj cesti PZK II – Ul. V. Preloga u Kutini 9.7.2020.

Jednostavna nabava Grad Kutina: Izgradnja plinske mreže – srednjotlačni ulični plinovod u spojnoj cesti PZK II – Ul. V. Preloga u Kutini.

 

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave – Izgradnja plinske mreže – srednjotlačni ulični plinovod u spojnoj cesti PZK II – Ul. V. Preloga u Kutini.

 

Rok za dostavu ponuda je 20.7.2020. godine do 9,30 (bez obzira na način dostave).

Pročitajte više...

Javna nabava: Rekonstrukcija Doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića 20.2.2020.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića.

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište 11.7.2019.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade Gradske uprave 4.4.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu zgrade gradske uprave

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade DV Maslačak 31.1.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu Dječjeg vrtića Maslačak

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.). 

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.)

Pročitajte više...

Javna nabava: Izvedbeni projekt Dječjeg vrtića za igrališta 18.12.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za izgradnju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Kutina, objekt Maslačak i Neven.

Pročitajte više...


Stranica 1 of 3 Stranica. Prethodna [1][2][3] Sljedeća

Dokumenti

 Naslov
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ZJN 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011,83/2013,143/2013)2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave za 2022.
Izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
2020. Plan nabave za 2020. godinu - Prve izmjene
2020. Plan nabave za 2020. godinu - Druge izmjene
2020. Plan nabave za 2020. godinu
2019. Plan nabave za 2019. godinu- III. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu- II. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu- I. izmjene i dopune
2019. Plan nabave za 2019. godinu
2018. Plan nabave za 2018. godinu - IV. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - III. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - II. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu - I. izmjene
2018. Plan nabave za 2018. godinu
2017. Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
2017. Druge izmjene Plana nabave za 2017. godinu
2017. Prve izmjene plana nabave za 2017. godinu
2017 Plan nabave za 2017. godinu
2016. Plan nabave za 2016. godinu - Prve izmjene
2016 Plan nabave za 2016. godinu
2015. Plan nabave za 2015. godinu
2015 Popis odabranih ponuditelja u postupcima nabave bagatelne vrijednosti 2015.
2014. Popis odabranih ponuditelja u postupcima bagatelne vrijednosti za 2014. godinu
2014. Plan nabave za 2014. Godinu - 2. izmjene
2014. Plan nabave za 2014. Godinu - 1. izmjene
2014. Plan nabave za 2014. godinu
2011. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja u 2011. godini
2010. Objava izvještaja za 2010. godinu

U Kutini