GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
10.5.2023. - RezultatiGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

       GRADA KUTINE      

KLASA: 012-01/23-01/1

URBROJ: 2176-3-10/02-23-22

Kutina, 10.05.2023.

 

            Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19, dalje: Zakon), nakon provedenih izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini 7. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine na sjednici održanoj 10. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje

 

ODLUKU

O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE

NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI

                                                    

 

 1. Od ukupno 200 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 37 birača, odnosno 18,50%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 37 birača, odnosno 18,50%. Važećih listića bilo je 37, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%.

   

 2. Kandidati za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini dobili su sljedeći broj glasova:

   

  1. JAROSLAV ŠOUFEK 28 glasova

  2. LIDIJA BALAŠKO 26 glasova

  3. SENKA RIMAC 25 glasova

  4. JOSIP HORČIČKA 23 glasa

  5. ZLATKO STJEPANEK 23 glasa

  6. IVANA TURKALJ 23 glasa

  7. TIBOR VANIČEK 23 glasa

  8. LJERKA KURAK 22 glasa

  9. ROBERT POTUŽAK 22 glasa

  10. ŽELJKO SLADEČEK 22 glasa

  11. SLAVICA STJEPANEK 22 glasa

  12. DARIO DRAŠNER 21 glas

  13. MARIJO KOSINA 21 glas

  14. VLASTA KUNA 21 glas

  15. ZDRAVKA POTUŽAK 20 glasova

   

 3. Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća izabrani:

 

1. JAROSLAV ŠOUFEK

2. LIDIJA BALAŠKO

3. SENKA RIMAC

4. JOSIP HORČIČKA

5. ZLATKO STJEPANEK

6. IVANA TURKALJ

7. TIBOR VANIČEK

8. LJERKA KURAK

9. ROBERT POTUŽAK

10. ŽELJKO SLADEČEK

11. SLAVICA STJEPANEK

12. DARIO DRAŠNER

13. MARIJO KOSINA

14. VLASTA KUNA

15. ZDRAVKA POTUŽAK

                                                             

 

 1. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Kutine te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

 

PREDSJEDNICA

ANDREA VASILJEVIĆ 

 

 

 

  

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti