GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
10.5.2023. - Rezultati


                                                      

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

       GRADA KUTINE      

KLASA: 012-01/23-01/1

URBROJ: 2176-3-10/02-23-20

Kutina, 10.05.2023.

 

            Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19, dalje: Zakon), nakon provedenih izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini 7. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine na sjednici održanoj 10. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje

 

ODLUKU

O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE

NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI

                                                    

 

 1. Od ukupno 266 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 57 birača, odnosno 21,43%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 57 birača, odnosno 21,43%. Važećih listića bilo je 55, odnosno 96,49%. Nevažećih je bilo 2 glasačkih listića, odnosno 3,51%.
 2. Kandidati za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini dobili su sljedeći broj glasova:

1. IVICA BOGDAN, 15.11.1969. 54 glasa

2. DRAGAN BOGDAN, 19.03.1998. 53 glasa

3. DRAGAN BOGDAN, 27.08.1973. 52 glasa

4. DRAŽEN BOGDAN, 13.08.1989. 52 glasa

5. KRISTIJAN BOGDAN 50 glasova

6. MARIJAN BOGDAN 50 glasova

7. STEVO BOGDAN 50 glasova

8. IVAN BOGDAN 45 glasova

9. DRAŽEN BOGDAN, 24.11.1997. 2 glasa

10. ANKICA BOGDAN 1 glas

11. IVICA BOGDAN, 18.01.1987. 1 glas

12. IVICA BOGDAN, 28.04.1982. 0 glasova

13. LJILJANA BOGDAN 0 glasova

14. MARIJANA BOGDAN 0 glasova

15. MIJO BOGDAN 0 glasova

16. NINO BOGDAN 0 glasova

17. ŽELJKA BOGDAN 0 glasova

III.       Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća izabrani:

 

 1. IVICA BOGDAN, 15.11.1969.
 2. DRAGAN BOGDAN, 19.03.1998.
 3. DRAGAN BOGDAN, 27.08.1973.
 4. DRAŽEN BOGDAN, 13.08.1989.
 5. KRISTIJAN BOGDAN
 6. MARIJAN BOGDAN
 7. STEVO BOGDAN
 8. IVAN BOGDAN
 9. DRAŽEN BOGDAN, 24.11.1997.
 10. ANKICA BOGDAN
 11. IVICA BOGDAN, 18.01.1987.

 

 1. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Kutine te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

 

PREDSJEDNICA

ANDREA VASILJEVIĆ 

 

 

 

  

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti