GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzdavanje Potvrda korisnicima poljoprivrednog zemljišta u svrhu upisa zemljišta u ARKOD evidenciju sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
9.5.2023. - Aktualnosti


 

Sukladno članku 8. stavak 3. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“ broj 1/23, 41/23) obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Grada Kutine koji su u mirnom posjedu i koriste poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za koje su istekli ugovori o zakupu, koncesiji, dugogodišnjem zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja, sklopljenim na temelju provedenog javnog natječaja, u skladu s odredbama svih do sada donesenih Zakona o poljoprivrednom zemljištu, da mogu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine zatražiti Potvrdu za upis zemljišta u ARKOD evidenciju, a kojom se daje suglasnost za nastavak korištenja/obrađivanja poljoprivrednog zemljišta na rok do jedne godine od datuma izdavanja potvrde.

Zahtjev se podnosi za ugovore koji su istekli u 2022. godini.

Potvrda će biti izdana na temelju isteklog ugovora pod uvjetom da se provode sve obveze po isteklom ugovoru, da se podmire sve obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta po isteklom ugovoru i da se ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Za više informacija obratite se u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj ili na telefon 692 028.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti