GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
8.5.2023. - IzboriREPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KUTINE

KLASA: 012-01/23-01/1
URBROJ: 2176-3-10/02-23-18
KUTINA, 7. svibnja 2023.

        Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu KUTINI 7. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 7. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje

ODLUKU
O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI

I. Od ukupno 1.100 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 31 birača, odnosno 2,82%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 31 birača, odnosno 2,82%. Važećih listića bilo je 31, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%.

II. Kandidati za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu KUTINI dobili su sljedeći broj glasova:

1. GVOZDENKA OSTOJIĆ BASARA 22 glasa
2. ĐORĐE KORDIĆ 21 glas
3. JOVO OSTOJIĆ 21 glas
4. NIKOLA RADOŠEVIĆ 20 glasova
5. DUŠAN POPOVIĆ 19 glasova
6. MEDITTA HAJDINAC 18 glasova
7. NIKOLA KOVAČIĆ 18 glasova
8. PREDRAG TURČINOVIĆ 18 glasova
9. MILORAD ADŽAIP 17 glasova
10. JOVO TRBOJEVIĆ 17 glasova
11. MILAN BIRAČ 16 glasova
12. BRANKA ĆORIĆ 16 glasova
13. MILAN VLADIĆ 15 glasova

III. Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća izabrani:

1. GVOZDENKA OSTOJIĆ BASARA
2. ĐORĐE KORDIĆ
3. JOVO OSTOJIĆ
4. NIKOLA RADOŠEVIĆ
5. DUŠAN POPOVIĆ
6. MEDITTA HAJDINAC
7. NIKOLA KOVAČIĆ 
8. PREDRAG TURČINOVIĆ
9. MILORAD ADŽAIP
10. JOVO TRBOJEVIĆ
11. MILAN BIRAČ
12. BRANKA ĆORIĆ
13. MILAN VLADIĆ

IV. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada KUTINE te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

PREDSJEDNICA
ANDREA VASILJEVIĆSlužbeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti