GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE
8.5.2023. - Izbori


REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KUTINE

KLASA: 012-01/23-01/1
URBROJ: 2176-3-10/02-23-19
KUTINA, 7. svibnja 2023.

        Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu KUTINI 7. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 7. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje

ODLUKU
O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI


I. Od ukupno 200 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 37 birača, odnosno 18,50%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 37 birača, odnosno 18,50%. Važećih listića bilo je 37, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%.

 
II. Kandidati za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu KUTINI dobili su sljedeći broj glasova:

1. JAROSLAV ŠOUFEK 28 glasova
2. LIDIJA BALAŠKO 26 glasova
3. SENKA RIMAC 25 glasova
4. JOSIP HORČIČKA 23 glasa
5. ZLATKO STJEPANEK 23 glasa
6. IVANA TURKALJ 23 glasa
7. TIBOR VANIČEK 23 glasa
8. LJERKA KURAK 22 glasa
9. ROBERT POTUŽAK 22 glasa
10. ŽELJKO SLADEČEK 22 glasa
11. SLAVICA STJEPANEK 22 glasa
12. DARIO DRAŠNER 21 glas
13. MARIJO KOSINA 21 glas
14. VLASTA KUNA 21 glas
15. ZDRAVKA POTUŽAK 20 glasova

III. Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća izabrani:

1. JAROSLAV ŠOUFEK
2. LIDIJA BALAŠKO
3. SENKA RIMAC
4. JOSIP HORČIČKA
5. ZLATKO STJEPANEK 
6. IVANA TURKALJ
7. TIBOR VANIČEK
8. LJERKA KURAK
9. ROBERT POTUŽAK
10. ŽELJKO SLADEČEK
11. SLAVICA STJEPANEK
12. DARIO DRAŠNER
13. MARIJO KOSINA
14. VLASTA KUNA
15. ZDRAVKA POTUŽAK

IV. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada KUTINE te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

PREDSJEDNICA

ANDREA VASILJEVIĆ


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti