GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima
27.3.2023. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD   KUTINA
Povjerenstvo za provedbu projekta javnih radova

KLASA: 112-06/23-1/1
URBROJ: 2176-3-10/02-23-2
U Kutini, 21.03.2023.                                 

Na članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13 i 4/18-pročišćeni tekst), Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta zapošljavanja u javnim radovima, temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sukladno Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu, Gradonačelnik Grada Kutine putem povjerenstva, dana 20.03.2023. godine, objavljuje 

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Kutine

 

RADNIK / RADNICA NA REVITALIZACIJI JAVNIH POVRŠINA


Mjesto rada: KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 4


Vrsta zaposlenja: Na određeno


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 28.03.2023.


Natječaj vrijedi do: 06.04.2023.


Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


 

Opis poslova: poslovi uređenja i održavanja javnih površina na području Grada Kutine.

 

Zapošljavanje uz podršku mjera aktivne politike zapošljavanja - mjera javni rad (više o mjeri na http://mjere.hr/mjere/javni-rad-2023/)

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Kutine ako nisu bile uključene u potporu javni rad posljednjih 12 mjeseci.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za sudjelovanje u mjeri Javni radovi i podnesu prijavu najkasnije do 06.04.2023. na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, osobno ili putem pošte.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (obavezno navesti broj telefona/mobitela) potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili preslika Domovnice,

        -     dokaz o stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,

 • potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
 • i drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz javnog poziva.

 

Plaća i troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

lzbor između zaprimljenih prijava izvršiti će Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Kutine.

U programe javnih radova mogu se uključivati i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 18/22, 46/22) i to u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade.

Po završetku prijave na oglas, Grad Kutina će pozvati zainteresirane kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će Povjerenstvo s istima obaviti intervju, nakon čega će se izvršiti odabir kandidata sukladno provedenom intervjuu i dokumentaciji iz podnesene prijave.

Odabrani kandidati sklapaju ugovor o radu s Gradom Kutina. Prije zaključenja ugovora o radu izabrani kandidati moraju dobiti suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave kandidata koje ne ispunjavaju tražene uvjete ili koje nisu dostavljene u navedenom roku

neće se razmatrati.
Pisane zamolbe uz priloge slati na adresu: Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina s naznakom

„Oglas za javne radove“.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

 

Povjerenstvo za provedbu projekta javnih radova


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti