GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti15. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
14.3.2023. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-05/2
URBROJ: 2176-3-04/01-23-1
Kutina, 14. ožujka 2023.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 21. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D


 0. Zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog odluke o razrješenju člana i predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Gradskog vijeća Grada Kutine

   

 3. Prijedlog odluke o izboru člana i predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Gradskog vijeća Grada Kutine

   

 4. Prijedlog Zaključka o izboru članova Savjeta mladih

   

 5. Prijedlog odluke o donošenju X. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Kutine

   

 6. Prijedlog odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine

   

 7. Prijedlog odluke o imenovanju ulica u Gradu Kutini

   

 8. Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina d.o.o. za 2022. godinu

   

 9. Prijedlog programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom prodajom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine za 2023. godinu

   

 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje spomen parka sudionicima Domovinskog rata na gradskom groblju u Kutini“

   

 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine

   

 12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Kutine u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

   

 13. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima financiranja Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2023. godini

   

 14. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih   funkcija osnovnog školstva Grada Kutine za 2023. godinu
  

Predsjednik Gradskog vijeća

 Nebojša Čović, mag.oec.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti