GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiII. krug odabira stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
13.3.2023. - Aktualnosti


Pozivaju se kandidati s Konačne druge dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana, Kutina, koji su se uredno odazvali pozivu i pristupili neposrednom odabiru stana, ali nisu iskoristili mogućnost kupnje stana, da se odazovu II. krugu odabiru stanova koje će se održati u četvrtak 16. ožujka 2023. godine u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

 

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda.

Ukoliko se kandidati ne odazovu pozivu u vremenu koji je predviđen za njih, kandidat iza njih će nastaviti s odabirom.

Mole se kandidati da za kupnju stana uz obročnu otplatu prilikom odabira stana obavezno predoče potvrdu o kreditnoj sposobnosti.

 

U II. krugu odabira kandidati mogu odabrati veći stan od onoga utvrđenog člankom 15. st. 1. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18, 2/19).

               

Ukoliko se kandidati ne odazovu pozivu za odabir stana, smatrat će se da su odustali od kupnje stana, a daljnji izbor stanova nastavit će se sukladno redoslijedu na Konačnoj drugoj dodatnoj listi reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

U slučaju da je pojedini kandidat osobno spriječen odazvati se pozivu na odabir stana, umjesto kandidata može pristupiti njegov opunomoćenik, na temelju valjane punomoći, koji će u njegovo ime i za njegov račun moći odabrati stan. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na tel. 044/692-025 i 692-015.

 

GRAD KUTINASlužbeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti