GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiKatastarska izmjera KUTINA ZAPAD- Javna tribina
20.1.2023. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA
Državna geodetska uprava
POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA
NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE KUTINA (zapad)

Obavještavamo Vas da je odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere nekretnina na području Grada Kutine za dio katastarske općine Kutina (zapad). Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je 22. prosinca 2022.g. između Državne geodetske uprave, Gruška 20, Zagreb kao Naručitelja i Zajednice ponuditelja: Geoprojekt Zagreb 20 d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb i Geoprojekt d.o.o., Borongajska cesta 81a, Zagreb kao Izvršitelja radova. Ove opsežne radove, moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. To se osobito odnosi na katastarsku izmjeru nekretnina, koju će provoditi djelatnici izvršitelja radova uz nadzor Državne geodetske uprave i Zajednice ponuditelja: Hapčić d.o.o., Stupno 38, Sisak i Zajednički geodetski ured Davor Jež i Milan Dumančić, Ulica Jorgovana 14, Popovača.
Javna tribina o provođenju katastarske izmjere održati će se dana 31. 01. 2023. (u utorak) u 18 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Kutina – PUNK, Ulica Hrvatskih branitelja 2, Kutina

Molimo Vas da se odazovete i upoznate s predstavnicima iz katastra, jedinice lokalne samouprave i izvođača, koji će Vas obavijestiti što je nova katastarska izmjera i odgovarati na Vaša pitanja.

To je ujedno prvi korak za realizaciju čitavog projekta za koji se predviđa da će trajati 12 mjeseci.

U postupku katastarske izmjere, vlasnici i korisnici nekretnina imaju i slijedeće, zakonom propisane obveze:

  • za svaku nekretninu iskrčiti i učiniti za pristup slobodnim granice (međe) vlastitih nekretnina;
  • po pozivu, u određeno vrijeme, doći na navedenu nekretninu i pokazati lomne točke međa;
  • osobama koje provode postupak izmjere dopustiti pristup na nekretnine radi postavljanja međnih oznaka i označavanja međa, kao i radi geodetskih mjerenja;
  • istim osobama pružiti podatke o stvarnim vlasnicima (ime i prezime za fizičke osobe, odnosno naziv za pravne osobe, adresu prebivališta odnosno sjedišta i OIB građana odnosno tvrtke).

S privremenim krčenjem međa i označavanjem granica zemljišnih parcela možete početi odmah, po mogućnosti u dogovoru s vlasnicima i korisnicima susjednih parcela.

Konačno obilježavanje međa počet će se provoditi postupno po određenom planu, o čemu ćete biti na vrijeme pismeno obavješteni uz obvezu da u određeni dan i sat dođete na Vašu zemljišnu parcelu radi njenog konačnog obilježavanja uz davanje ranije spomenutih podataka o vlasniku.

O svim prikupljenim podacima izjasnit ćete se na kraju katastarske izmjere prilikom predočavanja na javni uvid. Konačni podaci o vlasnicima utvrdit će se u sudskom postupku osnivanja nove zemljišne knjige koji će provesti Općinski sud u Kutini, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.

Posebno ističemo, da se možebitni sporovi oko međa, međašnih oznaka ili vlasničkih prava, neće rješavati u ovom postupku, osim zabilježbe spora i geodetskog snimka stvarnog (zatečenog) stanja, već će se isti rješavati u izdvojenom sudskom postupku o trošku vlasnika nekretnina.

U uvjerenju da će stanovnici naselja na području katastarske općine Kutina u ovom projektu prepoznati vlastite interese, molimo Vas za suradnju, strpljenje i susretljivost prema djelatnicima koji sudjeluju u ovim radovima koji su od šireg društvenog interesa.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti