GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA GRADA KUTINE
20.1.2023. - Savjetovanje s javnošću - zatvorenoREPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Kutina, Trg kralja Tomislava 12
Tel. 044/692-036
Email: prostorno@kutina.hr

KLASA: 350-02/22-01/69
URBROJ: 2176-3-09-01/02-23-15
Kutina, 20.01.2023. 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (KLASA: 350-02/22-01/69, URBROJ: 2176-3-09-01/02-23-14 od 16.01.2023.), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje :

JAVNU RASPRAVU 

O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA GRADA KUTINE 

 

1. Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 8 dana, od 31.01.2023. do 07.02.2023. godine

2. Javni uvid u Prijedloga Plana moći će se izvršiti u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, svakim radnim danom u navedenom razdoblju u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, a biti će dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Grada Kutine (www.kutina.hr). 

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, dana 07.02.2023. godine (utorak) s početkom u 12:30 sati. 

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti na Prijedlog Plana moći će se dostaviti pisanim putem nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja i upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida, sve zaključno sa danom 08.02.2023. godine. 

5. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

6. Ova obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Grada Kutine (www.kutina.hr ) i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (https://mgipu.gov.hr/

Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi. 

Pročelnica:

                                                                          Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.

 

Dokumenti:


Prostorni prikazi priloženi od strane predlagatelja zahtjeva iz članka 6. Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 06/22) nalaze se u galeriji.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti