GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA KUTINE ZA 2023. GODINU
5.1.2023. - Savjetovanje s javnošću - otvoreno


Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,  118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite. 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti