GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv osobama koje obavljaju registriranu djelatnost dadilje na području Grada Kutine za sufinanciranju djelatnosti dadilje
7.12.2022. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,

SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

Tel: 044/692-022       Fax:044/683-463

 

KLASA: 402-05/22-01/21

URBROJ: 2176-3-07/1-22-1

Kutina, 07. prosinca 2022. godine

 

Temeljem Odluke o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilje na području Grada Kutine ( Službene novine Grada Kutine 7/21.) Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

 

Javni poziv

osobama koje obavljaju registriranu djelatnost dadilje na području Grada Kutine za

sufinanciranju djelatnosti dadilje

 

Pozivaju se sve osobe s područja Grada Kutine koje obavljaju registriranu djelatnost dadilje da podnesu zamolbu za sufinanciranju djelatnosti dadilje.

Djelatnost dadilje u obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 7 godina odnosno do polaska u školu, u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja sukladno odredbama Zakona o dadiljama.

Pod pojmom „dadilja“ podrazumijevaju se fizičke osobe koje djelatnost čuvanja, brige i skrbi za djecu obavljaju kao obrtnici temeljem Zakona o dadiljama.

Pravo na sufinanciranje usluge dadilje može se ostvariti za dijete:

-koje ima prebivalište na području grada Kutine,

-čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Kutine dulje od 6 mjeseci,

-čija su oba roditelja zaposlena ili su redovni studenti, ako je jedan roditelj zaposlen a drugi redovni student,     

  odnosno ako je samohrani roditelj zaposleni ili redovni student.

Iznimno, pravo na sufinanciranje cijene usluge dadilje može se ostvariti i ako je jedan roditelj nezaposlen ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju.

Grad Kutina će sufinancirati troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi u iznosu 400,00 kuna ( 53,09 Eura ) po djetetu mjesečno.

S osobama koje ostvare pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja Grad Kutina će zaključiti ugovor o sufinanciranju

                                                  

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA SUFINANCIRANJE:

da bi ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilje svi zainteresirani koji ostvaruju to pravo dostaviti će zamolbu Upravnom odjelu za društvene djelatnost, socijalnu skrb i civilno društvo, do 20. prosinca 2022. godine.  Uz zamolbu će priložiti

  • -Presliku potpisanog ugovora sklopljenog između obrtnika (dadilje) i roditelja djece,
  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu roditelja,
  • -Potvrdu o zaposlenju roditelja ne stariju od 30 dana,
  • -Potvrdu o redovnom školovanju za roditelje studente ( ako ima takvih roditelja) i
  • -Presliku rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.

                                                                               

                                                                                  Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti