GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti13. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
1.12.2022. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-05/7
URBROJ: 2176-3-04/01-22-1
Kutina, 29. studenoga 2022.


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine


S A Z I V A


13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine 

za dan 8. prosinca 2022. godine (četvrtak) s početkom u 12:00 sati 

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina
Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći


D N E V N I  R E D

 0. Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeće grada Kutine

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog: 
  1. Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu
  2. III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  3. III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
  4. III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
  5. III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu
  6. III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
  7. III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2022. godinu
  8.  III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
  9. III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2022. godinu
  10. III. izmjene i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2022. godinu
 3.  Prijedlog: 
  1. Odluke o Proračunu Grada Kutine za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu
  2. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Kutine za 2023. godinu
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kutine za 2023. godinu
  4. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada u prostoru na području Grada Kutine za 2023. godinu 
  5. Programa javnih potreba u školstvu za 2023. godinu
  6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. godini
  7. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godini
  8. Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2023. godinu
  9. Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
  10. Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2023. godinu
  11. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2023. godinu
 4. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2023. godinu
 5.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti EKO MOSLAVINI d.o.o. za zaduženje 
 6. Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj   uporabi 
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine od 10. veljače 2022. godine (Tablice .xls)
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtiće Kutina
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplaćivanje usluga Dječjeg vrtića Kutina
 10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada   Kutine.
 11. Prijedlog plana rada Gradskog vijeća za 2023. godinu
 12. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2023. godinu
 13. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Kutine za 2023. godinu 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

Komplet materijala 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti