GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijedlog druge dodatne Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticanje stanogradnje
17.11.2022. - Aktualnosti


Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a od 10. listopada 2022. godine (KLASA: 370-01/18-01/4, URBROJ: 2176-3-06-01/04-22-119), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je bodovanje pristiglih zahtjeva te je utvrdilo Prijedlog druge dodatne Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticanje stanogradnje.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti