GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiKonačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam
14.10.2022. - Rezultati


Na temelju članka 29. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam („Službene novine Grada Kutine“ br. 4/22), Gradonačelnik Grada Kutine dana 13. listopada 2022. godine utvrdio je Konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam. Ova Konačna lista reda prvenstva vrijedi do njenog opoziva, a najdulje na vrijeme od godinu dana od njezina utvrđenja.

 

Dodjela stana u najam vrši se prema redoslijedu na konačnoj Listi reda prvenstva, cijeneći potrebe podnositelja zahtjeva po veličini stana koji se daje u najam, obzirom na broj članova njegova domaćinstva, sukladno članku 37. Pravilnika.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti