GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti12. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
28.9.2022. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-05/6
URBROJ: 2176-3-04/01-22-1
Kutina, 26. rujna 2022. 

 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

  

S A Z I V A 

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 6. listopada 2022. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

  

D N E V N I  R E D

 

Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine

  1. Aktualni sat

  2. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2022. godinu
  a) Nagrada za životno djelo
  b) Godišnje nagrade Grada Kutine

  3. Prijedlog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Kutine

  4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

  5. Prijedlog: 
  a) Odluke o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu
  b) II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  c) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
  d) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu
  e) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu
  f) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
  g) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2022. godinu
  h) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
  i) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2022. godinu
  j) II. izmjene i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za
     2022. godinu


  6. Prijedlog odluke o izmijeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2022.    godinu

  7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2022. godinu

  8. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za kapitalni projekt Sortirnica

  9. Prijedlog odluke o rasporedu rezultata Grada Kutine u 2021. godini

  10. Prijedlog odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Moslavački list d.o.o.

  11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za izdavanje bjanko zadužnica Hrvatskim šumama d.o.o.

  12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Kutine.

  13. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta za Grad Kutinu

  14. Prijedlog odluke o izradi X. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine

  15. Prijedlog odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
   

Materijali za raspravu dostavljaju se u prilogu predloženog dnevnog reda.

Materijali koji nedostaju dostavit će se naknadno.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

Komplet Materijala (.pdf)


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti