GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPrijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam
28.9.2022. - Aktualnosti


Na temelju članka 26. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam („Službene novine Grada Kutina“ br. 4/22) Povjerenstvo za davanje stanova u najam utvrdilo je prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam objavljen je dana 28.09.2022. godine na oglasnoj ploči i web stranici Grada Kutine u trajanju od 8 (osam) dana.

 

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Kutine na utvrđeni prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam, odnosno na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Liste.

Prigovor se predaje Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

Rok za predaju prigovora je 06.10.2022. godine.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti