GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiO B A V I J E S T KANDIDATIMA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI
8.9.2022. - Aktualnosti


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

KUTINA, Školska 2

KLASA: 112-04/22-01/05

URBROJ: 2176-36/01-22-10        

Kutina, 24. kolovoza 2022. godine

Kutina, 7.9.2022.

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 

U sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja II.“ (redni broj projekta UP.03.2.1.07.0008) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ temeljem poziva UP.03.2.1.07. Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju od 8. kolovoza 2022. godine (KLASA: 910-06/22-01/00288, URBROJ: 533-06-22-0012) dana 24. kolovoza 2022. godine objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022./2023.  Javni poziv je objavljen na  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina, te mrežnoj stranici Grada Kutine.

Obavještavamo Vas da su po Javnom pozivu, na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina za zasnivanje radnog odnosa, izabrani sljedeći kandidati, koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva:

  1. Barbara Đozo
  2. Tihana Hrdžić
  3. Ana Vukadin Repinc
  4. Bojana Pažulić

 

  S imenovanim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 25 sati tjedno.

 

O tome obavijest:                                                                                                                  

  1. Kandidatima prijavljenim na Javni poziv za izvršavanje

    poslova pomoćnika u  nastavi za šk. god. 2022./2023.

    (putem web stranice Škole i Grada Kutine)

  2. PismohranaRavnateljica:

_____________________

Snježana Coha, dipl. učitelj

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti