GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
5.7.2022. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-05/5
URBROJ: 2176-3-04/04-22-1
Kutina, 4. srpnja 2022.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

za dan 12. srpnja 2022. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Kutine Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

 

 Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

Zapisnik 10. sjednice

 1. Aktualni sat

   

 2. Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2021. godini

   

 3. Izvješće o sigurnosti prometa na području Grada Kutine u 2021. godini
 4. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Kutine u 2021. godini
 5. Razmatranje:
  1. Izvješće o poslovanju za 2021. godinu tvrtki:
   1. Razvojne agencije Mrav d.o.o.
   2. Komunalnih servisa Kutina d.o.o.
   3. Moslavine d.o.o.
   4. Eko Moslavine d.o.o.
  2. Tehničkog izvješća tvrtki Moslavine d.o.o., Eko Moslavine d.o.o., Moslavine plina d.o.o. i Komunalnih servisa Kutina d.o.o. za 2021. godinu
 6. Prijedlog Programa sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2022. godini  na području Grada Kutine

   

 7. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2022.-2025. godine

   

 8. Prijedlog odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu

   

 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Moslavački list d.o.o.

       

 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Eko Moslavina d.o.o. Kutina

   

 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalni servisi Kutina d.o.o.

   

 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva Razvojna agencija MRAV d.o.o. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Robert Krpes

KOMPLET MATERIJALA.PDF (70MB)

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti