GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Kutine u 2022. godini
20.6.2022. - Društvene djelatnosti


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
Tel: 044/692-046      Fax:044/692-029
 

KLASA: 402-02/22-01/1
URBROJ: 2176-3-07/07-22-15
Kutina, 1. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/2015, 37/2021), članka 22. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Grada Kutine“ br. 2/19), članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj

6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 2/21), sukladno Proračunu Grada Kutine za 2022. godinu („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/21), gradonačelnik Grada Kutine, dana 1. lipnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva

iz Proračuna Grada Kutine u 2022. godini

članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore organizacijama civilnog društva po provedenom Javnom natječaju za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2022. godini koje provode organizacije civilnog društva, objavljenog 17. siječnja 2022. godine.

članak 2.

            U 2022. godini iz proračuna Grada Kutine financirati će se provedba sljedećih programa/projekata/manifestacija:

           

 1. Udruga žena „Dunja Jamarice“, „Putovanje kroz prošlost“, 2.000,00kn
 2. Ribolovna udruga za tradicijski ribolov "Hanja" Repušnica, „Prezentiranje“, 3.000,00kn
 3. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Sisačko-moslavačke županije , „31 obljetnica osnivanja 56. samostalne bojne HV Kutina“, 5.000,00kn
 4. Klub liječenih alkoholičara, „Terapijskom zajednicom protiv ovisnosti“, 10.000,00kn
 5. Klub liječenih alkoholičara, „Team building i obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti“, 3.000,00kn
 6. Centar za žene Adela, „Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“, 7.000,00kn
 7. Vokalna skupina Rusalke, „Nosač zvuka Ćeri mila“, 10.000,00kn
 8. Zajednica Talijana Dante Moslavina, „Škola rekreativnog trčanja 4“, 5.000,00kn
 9. Zajednica Talijana Dante Moslavina, „Trenerske i coaching vještine“, 5.000,00kn
 10. Zajednica Talijana Dante Moslavina, „Giro di Kutina 8“, 5.000,00kn
 11. Ogranak Matice hrvatske u Kutini, “Svečani dvobroj časopisa Moslavačko zrcalo 50 godina“, 20.000,00kn
 12. Ogranak Matice hrvatske u Kutini, „Zbirka poezije Male tajne polja i luga“ (zagonetni putnici)- autora Ante Šestića, 10.000,00kn
 13. Ženski vokalni ansambl „Kutinske dunje“, „Nabava tradicijskog ruha“, 2.000,00kn
 14. Glazbeno-scenska udruga Rondo, „Dramski studio KriD“: Dramske radionice, 5.000,00kn
 15. Glazbeno-scenska udruga Rondo, „“KT Talent 2022.: Odvaži se i kreni!, 5.000,00kn
 16. Udruga umirovljenika Grada Kutine, „Aktivni umirovljenici“, 10.000,00kn
 17. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Kutine (HVIDRA),      “Socijalna i pravna zaštita članova udruge HVIDRA-a Grada Kutine, upoznavanje sa zakonskim i podzakonskim aktima te konzumiranje istih“, 5.000,00kn
 18. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Kutine (HVIDRA),    “Stambeno zbrinjavanje HRVI članova Udruge HVIDR-a Grada Kutine“, 5.000,00kn
 19. USJPDR “RIS“ Kutina-podružnica Kutina, „Risovi u ratu i miru“, 5.000,00kn
 20. Oko društva, „Uhvati priliku“, 1.000,00kn
 21. Udruga nezaposlenih u Kutina, „Pomoć u kući“, 30.000,00kn        
 22. Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ, „Dobro je znati“, 7.000,00kn
 23. Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ, „Bijeli štap 2022.“, 5.000,00kn
 24. Odred izviđača „Betlehem“ Kutina, „Izviđački izazov 2022.“, 15.000,00kn
 25. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske Kutina, „Unapređenje vrijednosti Domovinskog rata kao i njegovih žrtava“, 3.000,00kn
 26. Klub mladih Matej osamnaest, „ Godišnja predstava“, 5.000,00kn
 27. Klub mladih Matej osamnaest, „Dnevne radionice“, 5.000,00kn
 28. Kinološko društvo Kutina, „Dan otvorenih vrata“, 3.000,00kn
 29. Kinološko društvo Kutina, „Kolo Prvenstava Hrvatske u agility-u s kvalifikacijom za Europsko prvenstvo“ , 3.000,00kn
 30. Kinološko društvo Kutina, „Specijalna izložba pasa za 3. I 9. FCI grupu (sa CAC kandidaturom- Nacionalni prvak u ljepoti)“, 3.000,00kn
 31. Gljivarsko društvo Ivan Focht, „Program obrazovanja mladih za uvod u svijet gljiva“, 5.000,00kn
 32. Gljivarsko društvo Ivan Focht, „Pregled vrsta gljiva moslavačkog kraja“, 5.000,00kn
 33.  Zaklada Ivanova kuća, „Potpora starijim osobama koje boluju od Alzheimera i ostalih oblika demencije“, 30.000,00kn
 34. Društvo davatelja krvi Petrokemije Kutina, „Darujem krv“, 2.000,00kn
 35. Udruga „Hrvatska žena“ Kutina, „Hrvatska žena svome gradu“, 3.000,00kn
 36. Kutinsko dijabetičko društvo, „Prevencija dijabetesa-djelujmo danas“, 8.000,00kn
 37. Kutinska organizacija mladih, „Slušaonica i edukacija o elektronskoj glazbi“, 5.000,00kn
 38. Udruga Topot Kutina, „ Intervencije uz pomoć konja za osobe s invaliditetom“, 20.000,00kn
 39. Udruga keramičara „Terakota“ Kutina, „Glina-putovanje u kreativnost“, 5.000,00kn
 40. Gradski puhački orkestar „Krešimir“ Kutina, „Natjecanje puhačkih orkestara i mažoretkinja, koncerti i festivali u 2022.g.“, 10.000,00kn
 41. Gradski puhački orkestar „Krešimir“ Kutina, „Međunarodni susreti i regionalne smotre orkestara i mažoretkinja u 2022.“, 10.000,00kn
 42. Udruga Kutina-Vukovar, „Humanitarno hodočašće Kutina-Vukovar“, 3.000,00kn
 43. Udruga Kutina-Vukovar, „1. memorijal Vladimir Balgač - Alf“- projekt, 3.000,00kn
 44. Društvo naša djeca Kutina, „Zajedno za djecu Kutine“, 20.000,00kn
 45. Moto klub „Vilenjaci“ Kutina, „15. Moto susreti M.K. Vilenjaci Kutina“, 3.000,00kn
 46. Kutinska organizacija mladih, „Ljetni volonterski kamp za djecu i mlade“, 5.000,00kn
 47. Udruga za zaštitu potrošača Kutina, „Zaštitimo prava potrošača – zajedno smo jači! (2022.)“, 10.528,00kn
 48. Udruga invalida rada Kutina, „ Socijalnim uslugama do bolje kvalitete života osoba s invaliditetom i starijih osoba“, 8.000,00kn
 49. Udruga maratonaca SMŽ „Heroji ne umiru“,  „5. memorijalna utrka Kutina-Bujavica – 14.10.2022.“, 3.000,00kn
 50. Udruga maratonaca SMŽ „Heroji ne umiru“, „3. memorijalna utrka za dan hrvatskih branitelja Grada Kutine - 4.11.2022.“, 5.000,00kn
 51. Društvo uzgajivača „Moslavina“ Kutina, „ 32. Međužupanijska izložba malih životinja u Kutini“, 5.000,00kn
 52. Udruga invalida rada Kutina, „ XIII susret invalida rada osoba s invaliditetom RH i starih osoba (60+)“, 3.000,00kn
 53. Udruga „OSI“ Kutina, „Traži i osnaži 3“, 8.000,00kn
 54. Hrvatska udruga Ars Organi Sisciae, „16. međunarodni orguljaški festival Ars Organi Sisciae“, 1.000,00kn
 55. Udruga umirovljenika Petrokemije Kutina, „Aktivno uključivanje starijih osoba u život zajednice 2022.g.“, 10.000,00kn
 56. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata SMŽ podružnica Kutina, „Memorijal Dragutin Kovačević“, 3.000,00kn
 57. Društvo psihologa SMŽ, „Psiholozi – za socijalnu uključenost, sigurnost i zdravlje Kutine“, 5.000,00kn

 

članak 3.

 

Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo za provedbu ove odluke.

članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na službenim mrežnim stranicama Grada Kutine

 

                                                                                                        Gradonačelnik:

                                                                                                  Zlatko Babić dipl. ing.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti