GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdabir stana prema Programu društveno poticane stanogradnje
3.5.2022. - Aktualnosti


Pozivaju se kandidati s pročišćene Konačne liste reda prvenstva i kandidati s Konačne dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana, Kutina da se odazovu odabiru stana, koje će se održati u srijedu 18. svibnja 2022. godine u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, prema točno utvrđenom rasporedu koji se nalazi u prilogu.

 

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda.

Ukoliko se kandidati ne odazovu pozivu u vremenu koji je predviđen za njih, kandidat iza njih će nastaviti s odabirom.

Mole se kandidati da za kupnju stana uz obročnu otplatu prilikom odabira stana obavezno predoče potvrdu o kreditnoj sposobnosti.

Kandidatima kojima se povećao broj članova obiteljskog domaćinstva od konačne liste do danas molimo da prilikom odabira dostave potreban dokaz (rodni list, vjenčani list i sl.).

U prvom krugu odabira stanova stanovi će se birati u skladu s člankom 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18, 2/19).

 

Veličina stana koji kandidat može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

a) za 1 osobu …………………………………………………………do 44 m2 NKP-a,

b) za 2 osobe …………………………………………………………do 49 m2 NKP-a,

c) za 3 osobe …………………………………………………………do 67 m2 NKP-a,

d) za 4 osobe …………………………………………………………do 76 m2 NKP-a,

e) za 5 osoba …………………………………………………………do 80 m2 NKP-a,

f) za 6 osoba i više osoba ……………………………………… do 92 m2 NKP-a.

 

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine.

Prilikom odabira stana u površinu stambenog prostora neće se ubrajati pripadajuće spremište i garažno parkirno mjesto.

 

Ukoliko se kandidati ne odazovu pozivu za odabir stana, smatrat će se da su odustali od kupnje stana, a daljnji izbor stanova nastavit će se sukladno redoslijedu na pročišćenoj Konačnoj listi reda prvenstva, odnosno Konačnoj dodatnoj listi reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

U slučaju da je pojedini kandidat osobno spriječen odazvati se pozivu na odabir stana, umjesto kandidata može pristupiti njegov opunomoćenik, na temelju valjane punomoći, koji će u njegovo ime i za njegov račun moći odabrati stan. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na tel. 044/692-025 i 692-015.

 

GRAD KUTINA


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti