GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiRADNIK/RADNICA NA REVITALIZACIJI JAVNIH POVRŠINA
3.5.2022. - Natječaj


Radno mjesto

Broj: 2146050


Mjesto rada: KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 7


Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; javni radovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 2.5.2022


Natječaj vrijedi do: 10.5.2022


 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Opis poslova: poslovi uređenja i održavanja javnih površina na području Grada Kutine.

Zapošljavanje uz podršku mjera aktivne politike zapošljavanja - mjera javni rad (više o mjeri na Javni rad | Mjere za sve | HZZ)
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Kutine ako u nisu bile uključene u potporu javni rad posljednjih 12 mjeseci.
Pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za sudjelovanje u mjeri Javni radovi i podnesu prijavu najkasnije do 10.05.2022. na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, osobno ili putem pošte.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (obavezno navesti broj telefona/mobitela) potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili preslika Domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,
 • potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
 • i drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz oglasa.


Plaća i troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno propisanim Mjerama aktivne politike zapošljavanja,  Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. godini.
lzbor između zaprimljenih prijava izvršiti će Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Kutine.
U programe javnih radova mogu se uključivati i osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 18/22, 46/22) i to u nepunom radnom vremenu, pri čemu ostvaruju proporcionalni dio plaće na temelju javnog rada, a istovremeno im se ne obustavlja isplata zajamčene minimalne naknade.
Po završetku prijave na oglas, Grad Kutina će pozvati zainteresirane kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će Povjerenstvo s istima obaviti intervju, nakon čega će se izvršiti odabir kandidata sukladno provedenom intervjuu i dokumentaciji iz podnesene prijave.
Odabrani kandidati sklapaju ugovor o radu s Gradom Kutina. Prije zaključenja ugovora o radu izabrani kandidati moraju dobiti suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave kandidata koje ne ispunjavaju tražene uvjete ili koje nisu dostavljene u navedenom roku neće se razmatrati.
Pisane zamolbe uz priloge slati na adresu: Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina s naznakom „Oglas za javne radove“.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
 


 

Poslodavac

Poslodavac: GRAD KUTINA


Kontakt:

 • pismena zamolba: Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti